AIME

AIME er et avanceret søgesystem, der kombinerer kunstig intelligens i form af machine learning og billedgenkendelse. 

Sikkerhedsstyrelsen bruger AIME til at planlægge proaktive kontroller og udføre søgninger efter enkelte produkter.
 

Bliv klogere på AIME

Fra vild idé til færdigt værktøj!

I tre videoer gør projektlederne dig klogere på AIME.

Her i den første video får du baggrunden for AIME - og en forklaring på, hvorfor værktøjet er så effektivt.

Den næste video viser eksempler på, hvordan værktøjet virker i praksis.

I den sidste video tager vi med AIME på tur ud i Europa.

 

Sådan virker AIME

Bedre end Google!

Her i denne video forklarer projektlederne, hvordan AIME virker, hvorfor og hvad perspektiverne er.

Det kan måske overraske, at værktøjet er mere effektivt end en Google-søgning!

Første version er netop taget i brug, og allerede nu er der interesse fra andre danske myndigheder.

AIME på vej ud i Europa

Farligt fransk legetøj bliver fanget af dansk værktøj med kunstig intelligens!

Det lyder for godt til at være sandt. Men det bliver snart virkelighed.

Hvad der begyndte som en vild idé på en workshop i Danmark, breder sig snart ud over de danske grænser.

AIME - en rigtig succeshistorie - der fremover fanger ulovlige og farlige produkter på websites i hele EU.

Spørgsmål og svar om AIME

Hvad er AIME?

AIME er et digitalt værktøj, der kan bruges til at finde ulovlige og farlige produkter, der er sat til salg på internettet. 

Værktøjet bruger kunstig intelligens og scanner billeder og tekst for at finde produkterne  – deraf navnet AI løsning til Markedsovervågning af E-handel (AIME).

 

Hvordan fungerer AIME?

Værktøjet kan ved hjælp af billed- og tekstgenkendelse finde for eksempel en  hjemmeside, der sælger en ulovlig mobiloplader - blot ved at se et udsnit af et billede af den.

Værktøjet bruger machine learning, så det er i stand til at identificere relevante resultater (for eksempel webshops) og frasortere ikke-relevante hjemmesider (for eksempel nyhedssider og anmeldelser).

AIME bliver ’klogere’ over tid, fordi den lærer af tidligere søgninger. På den måde optimerer den selv fremtidige resultater.

AIME kan også foretage gensøgninger på tidligere identificerede produkter. Hvis et farligt produkt for eksempel dukker op til salg igen efter tre måneder, vil AIME kunne finde produktet ,og Sikkerhedsstyrelsen vil kunne sætte ind over for det. Dermed minimeres risikoen for, at farlige produkter ender i hænderne på forbrugerne.

Se mere om, hvordan AIME virker.
 

Hvem bruger AIME?

Sagsbehandlere i Sikkerhedsstyrelsen bruger AIME til at finde produkter.

De burger AIME til at scanne nettet bredt for ulovlige eller farlige produkter – det kan være lattergas eller specifikke værktøjer, som på grund af en kendt fare er ulovlige i EU.

De kan også bruge AIME til at scanne efter et usikkert produkt, hvor en sagsbehandler vil tjekke, om produktet er til salg andre steder end de steder, sagsbehandleren allerede kender. 
 

Hvem har udviklet AIME?

De første idéer opstod hos en gruppe medarbejdere i Sikkerhedsstyrelsen på en workshop i maj 2018.

En prototype-version af værktøjet blev udarbejdet i foråret 2019 i samspil med markedsovervågningsmyndigheder i Holland og Estland.

Baseret prototypens imponerende resultater blev det endelige værktøj, AIME, er udviklet af Sikkerhedsstyrelsen i samarbejde med KMD i løbet af første halvår 2020 og taget i brug i driften i august 2020. 
 

Hvorfor har vi udviklet AIME?

Sikkerhedsstyrelsen har de sidste fire år været igennem en digital transformation, hvor en stor del af medarbejdernes tunge, manuelle arbejdsgange er blevet digitaliseret.

Tidligere søgte vi efter farlige og usikre produkter via manuelle Google-søgninger på nettet. Det var en tung og tidskrævende proces, der sjældent gav ret gode resultater.

Udgangspunktet var derfor, at vores sagsbehandleres tid måtte kunne bruges bedre. Derfor efterspurgte vi et værktøj, der kunne lette den del af processen i markedsovervågningen. På en workshop med både myndigheder og interessenter i maj 2018 startede de første tanker til det, der nu hedder AIME.
 

Hvem har finansieret AIME?

I regeringens vækstplan for handel og logistik fra januar 2020 blev der givet midler til udviklingen af det værktøj, der nu hedder AIME – i alt 13,5 mio. kr.

Pengene dækker både udviklingen af selve værktøjet samt øgede ressourcer til håndtering af de forventede øgede antal sager genereret af AIME-søgningerne.
 

Hvad skal vi med AIME i fremtiden?

Foruden at hjælpe med i kampen om at sikre forbrugerne i Danmark mod farlige produkter, har AIME også skabt interesse i resten af EU.

Derfor er næste skridt at udvikle et fælles europæisk digitalt værktøj, som kan finde farlige og ulovlige produkter til salg i hele Europa og give de relevante myndigheder besked.

Hvis værktøjet således finder et farligt legetøj på en fransk hjemmeside, får den franske markedsovervågningsmyndighed besked.

Projektet er støttet af DG Grow med 5 mio. kr. Sikkerhedsstyrelsen står for udviklingen af værktøjet, der forventes klar til idriftsættelse i efteråret 2021.