Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed

Her kan du læse om Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed.

Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed

Rådet er nedsat med hjemmel i Elsikkerhedsloven og har sekretariat hos Sikkerhedsstyrelsen.

Rådet har til opgave at holde sig informeret om den el- og gastekniske udvikling, så de på baggrund af udviklingen kan rådgive ministeren. Det fungerer som et uafhængigt og sagkyndigt råd.

Rådet blev nedsat den 1. januar 2016 og er bredt sammensat af repræsentanter for uddannelses- og rådgivningssektoren, brancheorganisationer og forbrugerinteresser. Medlemmerne er udpeget af Erhvervsministeren for en fireårig periode.

Rådets medlemmer

Formand: Per Michael Johansen, rektor, Aalborg Universitet

Udpeget af Danske Erhvervsakademier: Anette Becker Berg, uddannelsesdirektør

Udpeget af Danske Universiteter: Björn R. Andresen, civilingeniør

Udpeget af Danske Erhvervsskoler: Kristian Stagis, uddannelseschef el, automation og data

Udpeget af Foreningen af Rådgivende Ingeniører: Lene Holst Kjærgaard, forretningschef

Udpeget af Dansk Industri: Elly Kjems Hove, branchedirektør

Udpeget af TEKNIQ: Niels Jørgen Hansen, adm. direktør

Udpeget af Dansk Energi: Tomas Christensen, director system operation

Udpeget af Maskinmestrenes Forening: Jan Rose Andresen, formand

Udpeget af Forbrugerrådet TÆNK: Christian Jarby, seniorrådgiver

Permanente observatører

Rådet har tre permanente observatører, indstillet af organisationerne og udpeget af rådets formand:

Per Rømer Kofod, VELTEK

Jens-Olav Pedersen, Dansk Elforbund

Mads Graves Larsen, Arbejdsgiverne