Markedsovervågningsudvalget

Her kan du læse om Markedsovervågningsudvalget.

Sikkerhedsstyrelsen har formandskabet og sekretariatsbetjeningen af Markedsovervågningsudvalget. Udvalget er etableret som led i regeringens handlingsplan fra 2010 om et mere åbent og sikkert indre marked.

Det består af alle myndigheder, der gennemfører markedsovervågning med produkter. Markedsovervågningsudvalget skal holde jævnlige møder med en kreds af organisationer, der repræsenterer erhvervsliv og forbrugere.

Udvalget koordinerer og gennemfører regeringens initiativer til en styrket markedsovervågningsindsats inden for planlægning og koordinering, koordination og samarbejde samt internationalt samarbejde.

Markedsovervågning skal sikre, at forbrugere ikke udsættes for farlige eller ulovlige produkter, og at alle virksomheder har samme vilkår på markedet.

Kerneopgaven i Sikkerhedsstyrelsen er markedsovervågning af teknisk produktsikkerhed, og at produkterne lever op til regler og krav. Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med, at forhandlere, importører og distributører overholder regler og krav til deres produkter.

Markedsovervågningsudvalget udspringer af EU’s krav til markedsovervågning, som de er fastsat i forordning 765/2008/EF.