Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed

Her kan du læse om Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed.

Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed

Rådet er nedsat med hjemmel i Elsikkerhedsloven og har sekretariat hos Sikkerhedsstyrelsen.

Rådet har til opgave at holde sig informeret om den el- og gastekniske udvikling, så de på baggrund af udviklingen kan rådgive ministeren. Det fungerer som et uafhængigt og sagkyndigt råd.

Rådet blev nedsat den 1. januar 2016 og er bredt sammensat af repræsentanter for uddannelses- og rådgivningssektoren, brancheorganisationer og forbrugerinteresser. Medlemmerne er udpeget af Erhvervsministeren for en fireårig periode.

Rådets medlemmer 2020-2024

Formand: Per Michael Johansen, rektor, Aalborg Universitet

Indstillet af Danske Erhvervsakademier: Anette Becker

Indstillet af Danske Universiteter: Preben Jørgensen

Indstillet af Danske Erhvervsskoler: René Kjærgaard Frost

Indstillet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører: Michael Søgaard Rasmussen

Indstillet af Dansk Industri: Elly Kjems Hove

Indstillet af TEKNIQ Arbejdsgiverne: Troels Blicher Danielsen

Indstillet af Dansk Energi: Tomas Christensen

Indstillet af Maskinmestrenes Forening: Jytte Skytte

Indstillet af Forbrugerrådet TÆNK: Carl Christian Jarby

Permanente observatører 2020-2024

Rådet har to permanente observatører, indstillet af organisationerne:

Per Rømer Kofod, VELTEK

Jens-Olav Pedersen, Dansk Elforbund