Personoplysninger i forbindelse med varsling af tilsyn på e-cigaretter

Du er i et brev fra Sikkerhedsstyrelsen blevet orienteret om, at vi behandler personoplysninger om dig. Når vi behandler personoplysninger om dig, skal vi give dig en række oplysninger.

De oplysninger, vi skal give dig, er følgende:

Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Sikkerhedsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Sikkerhedsstyrelsen
Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg

CVR-nr.: 27403123
Telefon: 33 73 20 00
Mail: sik@sik.dk

Kontakt databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På e-mail: dpo@em.dk
  • På telefon: 33 92 33 50
  • Ved brev: Erhvervsministeriet, att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • at behandle oplysninger, som vi finder i forbindelse med kontrol af din hjemmeside

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • § 19 i lov om elektroniske cigaretter m.v.

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på styrelsens saglige behov for opbevaring af oplysningerne, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.