Høringer over bekendtgørelser og lovforslag

Få overblik over bekendtgørelser og lovforslag, der sendes i offentlig høring.

Høringer fra Sikkerhedsstyrelsen

Gennem Høringsportalen kan du finde alle forslag til love og bekendtgørelser, som er sendt i høring.

Høringsportalen giver borgere, virksomheder og andre interesserede én digital indgang til alle ministeriernes høringer over lovforslag, bekendtgørelser med videre.

På Høringsportalen kan du finde dokumenter om de aktuelle høringer:

  • Lovforslag/udkast til bekendtgørelse
  • Høringsbrev og -liste over høringsberettigede

Når høringsfristen er udløbet, offentliggøres de indkomne høringssvar.

På Høringsportalen kan du søge i både aktuelle og afsluttede høringer. Som høringsår angives det folketingsår (1. oktober til 30. september), hvor høringen er afsluttet.

Du kan tilmelde dig et nyhedsbrev på Høringsportalen. Så du får en e-mail, hver gang der sker en opdatering under de ministerier, som du har udvalgt.

Høringssvar

Forslag til nye eller ændrede love og bekendtgørelser under Sikkerhedsstyrelsens område, der er sendt i høring, kan findes på Høringsportalen. Her er der også anvisninger på, hvordan du kommer med et høringssvar.

Vil du indgive et høringssvar, kan du sende det til sik@sik.dk .