Strategier, mål og værdier

Vores mål er at gøre Danmark til et attraktivt land at drive virksomhed i – samtidig med, at man kan være tryg som forbruger.

Sikkerhedsstyrelsens strategi

Vores strategi gælder for 2017 til 2020, og den skal både skabe mål og retning – og sætte kunden i centrum.

Sikkerhedsstyrelsens mission

  • Sikkerhedsstyrelsen skaber konkurrencedygtige rammevilkår og sikrer markeder inden for sit myndighedsområde.

Sikkerhedsstyrelsens vision

  • Sikkerhedsstyrelsens vision er at skabe stærke vækstvilkår og give forbrugeren det bedste udgangspunkt for at træffe det sikre valg.

​​​​​​​Strategien 2017-2020: Vi skal være en moderne, serviceorienteret og digital myndighed

Danske virksomheder skal have Europas bedste vækstvilkår. Produktiviteten og væksten skal styrkes, og samtidig skal forbrugerne kunne agere i et sikkert, globalt marked. Det stiller krav til os som myndighed – i dagligdagen og i vores strategiske fokus.

Se Sikkerhedsstyrelsens signaturfilm om strategien 2017-2020

​​​​​​​Vores mål og resultater

Hvert år indgår vi en aftale med vores departement, en såkaldt mål- og resultatplan. Det sker for at fastsætte mål, som vores indsats kan måles på. Nedenfor finder du mål- og resultatplanerne for perioden fra og med 2016.
Indtil 2015 var aftalerne udformet som resultatkontrakter. Dem kan du også finde herunder.

Styrelsesdirektørens resultatløn for 2018

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats – og fastsættes på baggrund af direktørens samlede performance over året, herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan samt ministeriets strategiske arbejdsprogram. Udmøntning for 2018 udgør 90.000 kr.

Årsrapporter

Sikkerhedsstyrelsens årsrapporter indeholder beretning, målrapportering, regnskab og påtegning af det samlede regnskab i perioden fra styrelsens dannelse i 2004 og til nu.

Markedsovervågningsrapport

I Sikkerhedsstyrelsens markedsovervågningsrapport kan du læse om vores indsatser og resultater på tilsyns- og markedsovervågningsområdet.

Du kan både få et overblik over vores forskellige indsatser og viden om konkrete tilsyn og kontroller med installationer og produkter.

Markedsovervågningsrapport