Strategi, mål og værdier

Vores mål er at gøre Danmark til et attraktivt land at drive virksomhed i – samtidig med, at man kan være tryg som forbruger.

Sikkerhedsstyrelsens strategi

Vores strategi gælder for 2017 til 2020, og den skal både skabe mål og retning – og sætte kunden i centrum.

Sikkerhedsstyrelsens mission

  • Sikkerhedsstyrelsen skaber konkurrencedygtige rammevilkår og sikrer markeder inden for sit myndighedsområde.

Sikkerhedsstyrelsens vision

  • Sikkerhedsstyrelsens vision er at skabe stærke vækstvilkår og give forbrugeren det bedste udgangspunkt for at træffe det sikre valg.

​​​​​​​Strategien 2017-2020: Vi skal være en moderne, serviceorienteret og digital myndighed

Danske virksomheder skal have Europas bedste vækstvilkår. Produktiviteten og væksten skal styrkes, og samtidig skal forbrugerne kunne agere i et sikkert, globalt marked. Det stiller krav til os som myndighed – i dagligdagen og i vores strategiske fokus.

Se Sikkerhedsstyrelsens signaturfilm om strategien 2017-2020

​​​​​​​Vores mål og resultater

Hvert år indgår vi en aftale med vores departement, en såkaldt mål- og resultatplan. Det sker for at fastsætte mål, som vores indsats kan måles på. Nedenfor finder du mål- og resultatplanerne for perioden fra og med 2016.
Indtil 2015 var aftalerne udformet som resultatkontrakter. Dem kan du også finde herunder.

Styrelsesdirektørens resultatløn for 2018

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats – og fastsættes på baggrund af direktørens samlede performance over året, herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan samt ministeriets strategiske arbejdsprogram. Udmøntning for 2018 udgør 90.000 kr.

Årsrapporter

Sikkerhedsstyrelsens årsrapporter indeholder beretning, målrapportering, regnskab og påtegning af det samlede regnskab i perioden fra styrelsens dannelse i 2004 og til nu.

Årsrapport 2019 - indsatser og resultater

I Årsrapporten 2019 - indsatser og resultater kan du læse om den måde, vi løser vores kerneopgaver på inden for markedsovervågning, tilsyn og godkendelser.

Du kan også danne dig et overblik over resultaterne af vores indsatser.

Årsrapport 2019 - indsatser og resultater

Markedsovervågningsrapport

I Sikkerhedsstyrelsens markedsovervågningsrapport kan du læse om vores indsatser og resultater på tilsyns- og markedsovervågningsområdet.

Du kan både få et overblik over vores forskellige indsatser og viden om konkrete tilsyn og kontroller med installationer og produkter.

Markedsovervågningsrapport