Organisation og ledelse i Sikkerhedsstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet. Vi understøtter ministeriets vision om at skabe de bedste vækstvilkår i Europa. Vi arbejder hver dag for teknisk sikkerhed. Det gør vi gennem risikobaseret overvågning af produkter og installationer, smart regulering og kommunikation, som forebygger.

En del af Erhvervsministeriets koncern

Vi er en styrelse i Erhvervsministeriet. Sammen med ministeriets departement og seks andre styrelser og otte institutioner udgør vi Erhvervsministeriets koncern.

Styrelsernes direktører er medlemmer af koncernledelsen. Koncernledelsen bliver ledet af departementschefen. Hele koncernen arbejder ud fra et fælles overordnet grundlag bestående af mission og vision samt et værdi- og ledelsesgrundlag.

Koncernledelsen har til opgave at rådgive departementet og træffe beslutninger i overordnede strategiske spørgsmål, når regeringens politik skal gennemføres.

Styrelserne bliver målt på deres indsats ud fra mål- og resultatplanen, som bliver formuleret hvert år.

Organisering

Center for markedsovervågning er opdelt i tre afdelinger: Produkter, Virksomheder og Jura. Afdelingerne ledes af hver sin kontorchef eller vicekontorchef.

Produkter har to teams; Team 1 og Team 2. De to teams ledes i det daglige af to teamledere. I Team 1 er der ligeledes en midlertidig teamkoordinator for værnemidler.

Virksomheder har tre teams; Sundhed, Corona og El/gas. Teamet Sundhed ledes i det daglige af en teamkoordinator.

Jurasupport er et team under Jura og ledes i det daglige af en teamleder.

Derudover er der i Center for markedsovervågning to teams med direkte reference til vicedirektøren; Sagssupport samt Kvalitets- og driftsudvikling. Sagssupport ledes i det daglige af en teamleder.

Kontorchefer og vicekontorchef i Center for markedsovervågning refererer til vicedirektøren.

Download organisationsdiagram

Kvalitetsledelse i Sikkerhedsstyrelsen

Kvalitetsledelse udgør hjørnestenen i en solid drift og sikrer effektive og ensartede arbejdsgange.

Sikkerhedsstyrelsen er ISO-certificeret i kvalitetsledelse. Det betyder, at du kan være sikker på, at vi leverer en ensartet kvalitet efter internationale standarder.

Sikkerhedsstyrelsen er DS/EN ISO 9001:2015 certificeret.

Download ISO certifikat

Whistleblowerordning

Sikkerhedsstyrelsen indgår fra den 1. november 2020 i en fælles whistleblowerordning i Erhvervsministeriet.
Du kan læse mere om ordningen på ministeriets hjemmeside.