Organisation og ledelse i Sikkerhedsstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet. Vi understøtter ministeriets vision om at skabe de bedste vækstvilkår i Europa. Vi arbejder hver dag for teknisk sikkerhed. Det gør vi gennem risikobaseret overvågning af produkter og installationer, smart regulering og kommunikation, som forebygger.

En del af Erhvervsministeriets koncern

Vi er en styrelse i Erhvervsministeriet. Sammen med ministeriets departement og seks andre styrelser og otte institutioner udgør vi Erhvervsministeriets koncern.

Styrelsernes direktører er medlemmer af koncernledelsen. Koncernledelsen bliver ledet af departementschefen. Hele koncernen arbejder ud fra et fælles overordnet grundlag bestående af mission og vision samt et værdi- og ledelsesgrundlag.

Koncernledelsen har til opgave at rådgive departementet og træffe beslutninger i overordnede strategiske spørgsmål, når regeringens politik skal gennemføres.

Styrelserne bliver målt på deres indsats ud fra mål- og resultatplanen, som bliver formuleret hvert år.

Organisering

De tre centre, Center for markedsovervågning, Center for kunder og digitalisering, Center for politik, økonomi og intern service samt direktionen udgør Sikkerhedsstyrelsens samlede organisation.

Direktion, kontorchefer og vicekontorchef udgør chefgruppen i Sikkerhedsstyrelsen. Chefgruppen suppleres af teamledere og –koordinatorer, som til sammen udgør ledelsesniveauerne i Sikkerhedsstyrelsen.

I Center for markedsovervågning ledes afdelingerne Produkter 1, Produkter 2 samt Tilsyn af hver sin kontorchef. Planlægning samt Juridisk support og udvikling ledes i det daglige af to teamledere.
Kontorcheferne i Center for markedsovervågning refererer til vicedirektøren.

Center for kunder og digitalisering er delt i to afdelinger, Kunder og kommunikation samt Digitalisering, som ledes af hver sin kontorchef. I begge afdelinger er der underliggende teams med daglig ledelse af teamledere eller teamkoordinatorer.

Kontorcheferne i Kunder og kommunikation samt Digitalisering refererer til styrelsens direktør.

Center for politik, økonomi og intern service består af to afdelinger, Ledelse og politik samt Økonomi og intern service, som ledes af en kontorchef. I begge afdelinger er der underliggende teams, som ledes af henholdsvis en vicekontorchef og en teamleder.

Kontorchefen i Center for politik, økonomi og intern service refererer til styrelsens direktør.

Download organisationsdiagram

Kvalitetsledelse i Sikkerhedsstyrelsen

Kvalitetsledelse udgør hjørnestenen i en solid drift og sikrer effektive og ensartede arbejdsgange.

Sikkerhedsstyrelsen er ISO-certificeret i kvalitetsledelse. Det betyder, at du kan være sikker på, at vi leverer en ensartet kvalitet efter internationale standarder.

Sikkerhedsstyrelsen er DS/EN ISO 9001:2015 certificeret.

Download ISO certifikat