Sådan foregår et tilsyn i et solcenter

Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med solcentre. Her kan du læse mere om, hvordan tilsynet foregår

Hvilke krav skal solcentre leve op til?

Når Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med solcentre, sker det på baggrund af solarieloven. Af den fremgår det, at alle solcentre skal være registrerede hos Sikkerhedsstyrelsen.

Der er desuden krav til, at solcentre skal have en informationsplakat fra Sundhedsstyrelsen hængende synligt. Plakaten vejleder blandt andet brugerne af solcentret om de risici, der er forbundet med at bruge et solarium.

Brugerne af solariet skal også have adgang til beskyttelsesbriller, og der skal være en vejledning ved solariet, som fortæller brugeren, hvordan man anvender solariet korrekt.

Ifølge solarieloven er der også regler for, hvor kraftig stråling solariet må udsætte brugerne for.

Tilsyn med registrering

Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med, at solcentre overholder loven og registrerer sig, før de åbner centret for brugerne. Det er et lovkrav.

Er et solcenter ikke registreret, bliver det anmeldt til politiet.

Tilsyn med vejledning, advarsler og beskyttelsesbriller

Den tilsynsførende fra Sikkerhedsstyrelsen kigger i solcentret på, om Sundhedsstyrelsens advarselsplakat hænger et synligt sted.

Afhængigt af, hvor stort solcentret er, kan der være krav om, at der skal hænge flere advarselsplakater. Brugerne skal kunne blive påvirket af plakaten, før de anvender et hvilket som helst solarie i centret.

Ved solariet skal der være en betjeningsvejledning, så brugerne kan anvende solariet korrekt.

Der bliver også kigget efter, om der er beskyttelsesbriller tilgængelige for brugerne.

Tilsyn med stråling

I solarieloven er der fastsat grænser for, hvor kraftig stråling et solarium må udlede. Der er forskel på styrken alt efter, om solcentret er bemandet eller ubemandet af personale, som kan vejlede brugerne. Solcentre uden bemanding må kun benytte solarier med UV-type 3.

Sikkerhedsstyrelsen kan udføre vejledende testmålinger. Ud fra en risikovurdering vælger vi, om solariets stråling skal måles yderligere.

En kontrolmåling bliver udført af et eksternt akkrediteret testlaboratorium.

Hvis strålingen er højere end det tilladte, bliver solcentret meldt til politiet.