Krav til brug af coronapas

Kravet om coronapas i restauranter, klinikker mv. gælder alene for kunder og besøgende. Myndigheder, der skal føre kontrol, er undtaget fra kravet ligesom fx håndværkere, der skal udføre arbejde på stedet.
Sikkerhedsstyrelsens medarbejdere bliver opfordret til ugentlige test.

Opfordrer til test

I Sikkerhedsstyrelsen følger vi sundhedsmyndighedernes anbefalinger om test og isolation. Vi opfordrer således vores medarbejdere til at lade sig teste for COVID-19 ugentligt.

Vi lader som udgangspunkt ikke vores medarbejdere teste for COVID-19 forud for besøg på konkrete virksomheder. Der kan dog være helt særlige situationer, hvor Sikkerhedsstyrelsen efter dialog med virksomheden konkret vurderer, at en forudgående test vil være relevant.

Disse forholdsregler er virksomhedernes sikkerhed for, at Sikkerhedsstyrelsen gør, hvad der er muligt for at mindske risikoen for at sprede smitte med COVID-19 på vores tilsyn.  Og de træder derfor i stedet for den tro og love-erklæring, som virksomhederne eventuelt har udarbejdet.

Coronapas gælder kunder, besøgende mv.

Efter coronaretningslinjerne kræves der fremvisning af coronapas for kunder, besøgende mv. i restaurationer, klinikker og en række andre steder. 

Kravet gælder ikke for erhvervskunder og leverandører og heller ikke for myndigheder, der fx kommer for at føre tilsyn i et restaurantionslokale.