Regler om registrering og hygiejne for tatovører og tatoveringssteder

Både Styrelsen for Patientsikkerhed, Statens Serum Institut og Sikkerhedsstyrelsen fastsætter regler på tatoveringsområdet. To bekendtgørelser er trådt i kraft 1. juli 2018, mens en bekendtgørelse om hygiejnekursus træder i kraft 1. februar 2020.

Registreringskrav

Ifølge tatoveringsloven skal et tatoveringssted registreres hos Sikkerhedsstyrelsen.

Reglerne for registrering af et tatoveringssted og de tilknyttede tatovører kan ses i bekendtgørelse om registrering af tatoveringssteder. 

Registrering af tatoveringsstedet og de tilknyttede tatovører skal ske via en blanket på Virk.dk. Den samme blanket bruges ved ændringer omkring tatoveringsstedet eller tatovørerne.

Hygiejnekrav

Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter i samarbejde med Statens Serum Institut regler om hygiejnekrav til registrerede tatoveringssteder. 

Statens Serum Institut fastsætter regler om længde og indhold af et obligatorisk hygiejnekursus for alle, der vil tatovere erhvervsmæssigt. Disse regler træder i kraft 1. februar 2020. Sikkerhedsstyrelsen vil føre tilsyn med, at kursuskravet er opfyldt.

I foråret 2020 er der udstedt en ny bekendtgørelse, som fastsætter, at kravet om hygiejnekursus skal være opfyldt 1. januar 2021. Derefter vil Sikkerhedsstyrelsen føre tilsyn med, at hygiejnekursus er gennemført.


Indholdet er opdateret 21. januar 2020