Krav til hygiejne på et tatoveringssted

Tatoveringsloven stiller krav til hygiejnen på et tatoveringssted og til, at tatovører skal have gennemført et hygiejnekursus. Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer de hygiejniske forhold.

Krav til hygiejnen når du tatoverer

Et registreret tatoveringssted skal sørge for, at der er forsvarlige hygiejniske forhold for at undgå infektioner. Dette kontrolleres ved Sikkerhedsstyrelsens tilsyn.

Desuden skal tatovører, der er tilknyttet et registreret tatoveringssted og tatoverer erhvervsmæssigt, have gennemført et hygiejnekursus, der lever op til krav om længde og indhold i bekendtgørelsen om hygiejnekursus for tatovører. Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer, at alle, der tatoverer erhvervsmæssigt, har gennemført et hygiejnekursus.

Krav til desinfektionsmidler

Det anbefales, at midler til desinfektion af hænder, hud og overflader indeholder 70-85% ethanol. Det fremgår af vejledning nr. 9532 af 27/06/2018, punkt 3.1, 9.1 og 11.1.

Statens Serum Institut har offentliggjort en liste over hånddesinfektionsmidler og overfladedesinfektionsmidler til sundhedssektoren. Disse produkter kan også anvendes i tatoveringsbranchen.

 

Krav om hygiejnekursus

1. februar 2020 trådte en bekendtgørelse om hygiejnekursus for tatovører i kraft. Dermed bliver der stillet konkrete krav til den viden, en tatovør skal have for at måtte tatovere erhvervsmæssigt.  

Kravet om, hvornår hygiejnekurset skal være gennemført, er dog i en ny bekendtgørelse udskudt til 1. januar 2021.

Sikkerhedsstyrelsen vil føre tilsyn på tatoveringssteder og kontrollere, at alle tatovører har gennemført et lovpligtigt kursus.  

Kontrollen af, at der er gennemført hygiejnekursus, vil foregå fra 1. januar 2021, hvor kravet gælder fra. 

Sår og hudinfektioner hos tatovøren

Hvis tatovøren har sår eller lignende på hænder og underarme hos tatovøren, gælder dette:

  • Hvis såret har hul, der siver, hvis der er tegn på infektion eller hvis der er sårskorpe, må der ikke tatoveres
  • Der må gerne tatoveres, hvis såret er meget overfladisk og der ikke er hul, infektion eller sårskorpe, og hvis såret er tørt og der udføres korrekt håndhygiejne.

Sår på overarmene og kroppen, som er forbundet forsvarligt og befinder sig under tøj eller ren forbinding, har ikke betydning for, om der må tatoveres.


Indholdet er opdateret 5. februar 2020