Du kan blive straffet, hvis du overtræder tatoveringsloven

Hvis du overtræder regler i tatoveringsloven ved for eksempel ikke at opfylde krav til registrering, kan du blive straffet med en bøde.

Sådan undgå du at overtræde tatoveringsloven

Det kan straffes med bøde, hvis du som ejer af tatoveringsstedet ikke registrerer dig hos Sikkerhedsstyrelsen, eller hvis du overtræder andre bestemmelser i tatoveringsloven.

Hvis et tatoveringssted overtræder bestemmelser i tatoveringsloven og ikke følger et påbud fra Sikkerhedsstyrelsen eller afviser at medvirke til et tilsyn, kan Sikkerhedsstyrelsen afregistrere tatoveringsstedet.