Registrering af solcentre

Alle danske solcentre skal registreres hos Sikkerhedsstyrelsen. Det fremgår af solarieloven, lov nr. 718 af 25. juni 2014. Læs mere om registrering her.

Sådan registrerer du solcentret

Du kan registrere dit solcenter via Virk.dk.

Der kræves disse oplysninger ved registrering:

  • Solcentrets navn
  • Solcentrets adresse
  • Postnummer og by
  • Ejers/forpagters navn
  • Ejers/forpagters adresse
  • Ejers/forpagters postnummer og by
  • Eventuelt CVR-nr.

Derudover opfordrer Sikkerhedsstyrelsen ejere og forpagtere til at give enkelte supplerende oplysninger om solcentret. Det drejer sig om:

  • Antal solarier og UV-type (type 1, 2, 3, 4 eller ukendt)
  • Er solcentret ubemandet eller er der ansat uddannet eller ikke-uddannet personale

Det er frivilligt at give disse supplerende oplysninger ved registreringen, men ved kontrolbesøg vil Sikkerhedsstyrelsen kunne kræve alle oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af kontrollen.     

Husk at opdatere din registrering

Hvis dit solcenter skifter navn, ændrer adresse eller ophører, så skal du melde ændringen til Sikkerhedsstyrelsen, så registret over solarier altid er opdateret.

Du melder ændringerne ved at bruge samme blanket som ved registrering af solarier.

Register over solcentre

Oplysninger om registrerede solcentre er tilgængelige for alle.

Listen opdateres løbende. Registreringerne fra Virk.dk skal behandles i Sikkerhedsstyrelsen, før de forekommer på listen, men oplysningerne vil blive vist i løbet af få dage.