Legal måling og vejning (legal metrologi)

Metrologi er læren om måling og vægt. Legal metrologi sikrer, at målinger og vejninger er nøjagtige, når de har indflydelse på sundhed, sikkerhed og gennemskuelighed af økonomiske transaktioner.

Hvad er legal metrologi?

I Danmark foretages der dagligt mange målinger og vejninger. Mange af dem danner grundlag for betalinger. Når du køber grøntsager i supermarkedet, sætter du posen på en vægt og printer en pris. Når du tanker din bil, betaler du for de liter brændstof, du har tanket.

Når målinger og vejninger danner grundlag for betalinger, gælder der helt bestemte regler. Disse regler udgør den legale metrologi. Metrologi er læren om måling og vægt, og det betegnes som en legal måling eller vejning, når du skal betale på baggrund af den.

Langt de fleste regler omkring legale målinger og vejninger er reguleret gennem direktiver fra EU og standarder. Sikkerhedsstyrelsen deltager i det internationale arbejde med at udarbejde regler, standarder og vejledninger (guidelines) på området.

Regler om legale målinger og vejninger

I Danmark fastsætter og administrerer Sikkerhedsstyrelsen reglerne om de legale målinger og vejninger. Reglerne skal være med til at nedbryde handelshindringer i EU og sikre den nødvendige tillid til måleresultaterne, når de har betydning for erhvervsliv, forbrugere og myndigheder. Så du skal altså kunne stole på, at du får, hvad du betaler for.

Nationalt samarbejde

Der findes et nationalt metrologisamarbejde i Danmark. Det er organiseret af DANIAmet-CLM, som er en del af den danske paraplyorganisation for metrologi i Danmark, DANIAmet. DANIAmet-CLM koordinerer viden og aktiviteter gennem fag- og erfagrupper. Grupperne er åbne for GTS-institutter (Godkendte teknologiske serviceinstitutter) og for andre virksomheder og organisationer, der har interesse inden for legal metrologi. Sikkerhedsstyrelsen deltager som observatør. 

Legal måling og vejning bruges ved:

  • Afregning af forbrug af el, gas, vand og varme
  • Handel med varer som guld, grøntsager, slik med mere
  • Fastsættelse af afgifter, skat og bøder
  • Bestemmelse af masse i medicinske og farmaceutiske sammenhænge