Bemyndigede organer

Sikkerhedsstyrelsen udpeger bemyndigede (notificerede) organer til gennemførelse af overensstemmelsesvurdering af måleinstrumenter omfattet af Måleteknisk Direktiv (MID) og Direktivet om ikke-automatiske vægte (NAWI). Se her, hvem der er bemyndigede organer under MID og NAWI i Danmark.

Bemyndiger virksomheder

Sikkerhedsstyrelsen bemyndiger virksomheder til at foretage overensstemmelsesvurdering af måleinstrumenter omfattet efter flg. regler:

Bekendtgørelse nr. 1381:  Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte.

Bemyndigede organer tildeles et identifikationsnummer. Identifikationsnummeret anbringes efter ”CE”-mærkningen og den supplerende metrologimærkning ”M”, i de tilfælde overensstemmelsesproceduren kræver det. Her kan du finde identifikationsnummer og kontaktoplysninger på bemyndigede organer, samt de opgaver de er bemyndiget til at udføre:

Virksomheder som er bemyndiget til overensstemmelsesvurdering

Opgave Identifikationsnummer på organ / laboratorium/fabrikant
Ikke-aut vægte/modul B 0200
Ikke-aut vægte/modul F 0198   0200   1776
Ikke-aut vægte/modul D 0200
Vandmålere/modul B 0200
Vandmålere/modul D 0200
Vandmålere/modul F 0200
Gasmålere/modul B - Inkl. gaskonverteringsenheder 0200
Gasmålere/modul D - Inkl. gaskonverteringsenheder 0200
Gasmålere/modul F - Inkl. gaskonverteringsenheder 0200
Elmålere/modul B 0539
Elmålere/modul D 0200
Varmeenergimålere/modul B 0200
Varmeenergimålere/modul D 0200
Varmeenergimålere/modul F 0200
Målesystemer til andre væsker end vand/modul B 0200
Målesystemer til andre væsker end vand/modul D 0200
Målesystemer til andre væsker end vand/modul F 0200   1817   1776
Målesystemer til andre væsker end vand/modul G 0200   1817   
Automatiske vægte/modul B 0200
Automatiske vægte/modul F 0198   0200   1776
Automatiske vægte/modul G 0200
Flerdimensionale måleinstrumenter/modul B 0200

Nummer og kontaktoplysninger på bemyndigede organer

Nr. Bemyndiget organ

Hovednummer

Mailadresse

0198 Scanvaegt Calibration A/S, Johan Gutenbergs Vej 5-9, 8200 Århus Tlf. 86 78 46 22 info@scanvaegt.dk
0200 FORCE Certification A/S, Park Allé 345, 2605 Brøndby Tlf. 43 26 71 77 info@forcecertification.com
0539 UL International Demko A/S, Borupvang 5A, 2750 Ballerup Tlf. 44 85 65 65 info.dk@ul.com
1776 Trescal A/S, Mads Clausens Vej 12, 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 69 69 dkcalib@trescal.com
1817 DOMS Metrology ApS, Formervangen 28, 2600 Glostrup Tlf. 43 29 94 70 mail@domsmetrology.dk