Akkrediterede virksomheder – målere og målesystemer

Danak akkrediterer virksomheder til at foretage verifikation af målere og målesystemer omfattet af Sikkerhedsstyrelsens regler.