Må jeg sælge lattergaspatroner?

Lattergaspatroner er grundlæggende et lovligt produkt. Patronerne bliver brugt i siffoner i forbindelse med madlavning. Men hvis du sælger dem med henblik på misbrug eller beruselse, er salget ulovligt.

Inhalering af lattergas fra patroner er farligt

Det er lovligt at sælge lattergaspatroner, som er beregnet til flødeskumssiffoner, i Danmark. Men det er til gengæld ulovligt, hvis du sælger dem med henblik på beruselse.

Blandt nogle unge er det desværre de senere år blevet en trend at inhalere gassen og få en kort – men farlig – rus.

Det er farligt, fordi der er tale om industriel gas. Den lattergas, man eksempelvis får hos tandlægen, er lavet til medicinsk brug. Derfor er den blandet op med ilt.

I lattergaspatroner til siffoner er gassen ikke blandet op med ilt. Gassen kan derfor fortrænge ilten i lungerne på den, som måtte inhalere den, og vedkommende kan blive kvalt.

Det er forbudt at sælge patroner til beruselse

Der findes mange lovlige produkter på markedet, som kan blive farlige, hvis de bliver misbrugt. Ifølge produktsikkerhedsloven er et produkt sikkert, når det ikke er farligt ved forudsigelig brug.

Lattergaspatroner er ikke i sig selv farlige, hvis man bruger dem til at lave flødeskum med – altså, hvad de er beregnet til. Men patronerne bliver farlige, hvis man misbruger dem.

Derfor er det ulovligt at markedsføre lattergaspatroner med henblik på beruselse. Det er lovligt at sælge dem til lovlige formål, eksempelvis til brug i flødeskumssiffoner.

Hvordan fører Sikkerhedsstyrelsen tilsyn med lattergaspatroner?

I Sikkerhedsstyrelsen fører vi tilsyn med, at salget af lattergas er lovligt.

Patronerne må ikke blive markedsført med henblik på beruselse.

I kontrollen kigger vi blandt andet på:

  • Bliver patroner med lattergas solgt i påfaldende store antal?
  • Sælger butikken eller webshoppen patronerne i kombination med ”crackers”, der kun har til formål at få gassen ud, så den kan inhaleres?
  • Sælger forhandleren balloner, som kan bruges til at inhalere gassen igennem, sammen med lattergaspatroner?
  • Bliver patronerne markedsført på en måde, der tyder på, at salget henvender sig til kunder, som vil misbruge dem?

Vi kan anmelde ulovligt salg til politiet

Når vi opdager, at en butik eller webshop sælger lattergaspatroner med henblik på beruselse, tager vi kontakt til forhandleren.

Forhandleren bliver gjort opmærksom på, at salget er ulovligt. Stopper butikken eller webshoppen ikke salget, bliver virksomheden meldt til politiet.

Kan jeg anmelde ulovligt salg af lattergas?

Du kan anmelde det til Sikkerhedsstyrelsen, hvis du oplever, at lattergaspatroner bliver solgt med henblik på beruselse. Anmeld det ved at sende en mail til sik@sik.dk.

I din anmeldelse har vi brug for en række oplysninger: Hvorfor mener du, at salget er med henblik på beruselse? Hvilken butik, webshop eller lignende er der tale om?

Jo flere og bedre oplysninger vi får, jo bedre kan vi behandle sagen.