EU-Kommissionen vil ændre maskindirektivet

Publiceret d. 21. juni 2019
EU Kommissionen arbejder på en ændring af maskindirektivet, 2006/42/EF.
Kommissionen har tidligere gennemført en evaluering af direktivet. Evalueringen viser, at direktivet generelt er velfungerende, men at der er behov for en opdatering.

Se evalueringen af maskindirektivet hos EU-Kommissionen:

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29232

Det primære behov for opdatering består i en såkaldt ’NLF-tilpasning’, dvs. tilpasning af maskindirektivet til afgørelse 768/2008/EF om fælles rammer for markedsføring af produkter.

Se hvad NLF-reglerne kræver: 

https://publications.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/493403fe-dd8d-4178-9297-1b324d5b140a/language-da

Derudover overvejer Kommissionen også at ændre direktivet vedrørende:

  • Reduktion af administrative byrder forbundet med dokumentation, dvs. det overvejes at åbne for digitale brugsanvisninger i et vist omfang.
  • Dækning af nye risici relateret til nye digitale teknologier, fx cybersikkerhed, AI og IoT.
  • Andre mindre justeringer af definitioner og krav.

Det er Kommissionens plan at ændre reglerne fra et direktiv til en forordning. Forordninger har direkte retsvirkning over for borgerne, og de skal derfor ikke implementeres via nationale bekendtgørelser.

Kommissionen forventer at fremsætte forslag til ny maskinforordning i første kvartal 2021. Herefter skal forslaget forhandles i EU-parlamentet og ministerrådet. Efter at forslaget er forhandlet og vedtaget, forventes der at gå to år, før forordningen skal anvendes. 

Kommissionen gennemfører i perioden 07.06.2019-30.08.2019 en offentlig høring om revisionen. Alle er velkomne til at svare på spørgeskemaet.

Find information og spørgeskema hos EU-Kommissionen:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426989_en.

Rul ned til ‘Public consultation’ og tryk på ‘Go to consultation’.