Omkostninger ved udtagning og kontrol af gasmateriel

Sikkerhedsstyrelsen kan udtage gasmateriel til kontrol hos dig, der er fabrikant, importør eller forhandler uden at betale for det. Vi kan også bede dig om at refundere udgifter til test af dit gasmateriel, hvis gasmateriellet ikke lever op til reglerne.

Udtagning og kontrol af gasmateriel

Sikkerhedsstyrelsen kan uden betaling udtage gasmateriel til brug for kontrol. Det står i gassikkerhedslovens §18.

Når vi kontrollerer dit gasmateriel, kan vi sende det til ekstern undersøgelse og test. Vi kan pålægge dig at refundere udgifterne til den eksterne undersøgelse, hvis det viser sig, at dit gasmateriel ikke overholder reglerne. Det vil sige, hvis vi giver dig et forbud mod at sælge, udlevere, installere eller bruge dit gasmateriel eller et påbud om tilbagetrækning, tilbagekaldelse eller afhjælpning af fejl og mangler ved materiellet. Du kan se i mere i gassikkerhedslovens § 18-20.

Hvad er gasmateriel

Materiel af enhver art, der indgår i eller er beregnet til at indgå i gasanlæg eller gasinstallation, herunder gasapparater, komponenter og udstyr.