Dokumentationen på gasprodukter skal være i orden

Publiceret d. 21. februar 2019
Gasapparaterne er korrekt testet, inden de bliver markedsført, men der er ofte problemer med overensstemmelseserklæringer og brugsvejledninger. Og der er problemer, uanset om det drejer sig om CE-mærkede gasapparater eller produkter, der ikke skal CE-mærkes. Det viser flere indsatser med dokumentkontrol, som Sikkerhedsstyrelsen har gennemført i efteråret 2018. Derfor opfordrer Sikkerhedsstyrelsen importører og forhandlere til at sætte sig bedre ind i de krav, der stilles til produktsikkerhed.
Statistik over gasulykker

- Vi har undersøgt kogeblus til små gasdåser og store gasflasker samt ukrudtsbrændere, og generelt er produkterne i orden. Men mange importører og forhandlere har ikke styr på de krav til dokumentation, der er til CE-mærkede produkter, og der er heller ikke styr på forpligtelserne omkring dokumentation for gasapparater, der ikke skal CE-mærkes, siger kontorchef Stine Pedersen fra Sikkerhedsstyrelsen.

Kogeblus til gasdåser

- Der er blevet kontrolleret i alt ti kogeblus til gasdåser og ti til gasflasker. Her viste markedsovervågningen, at importører og fabrikanter generelt har godt styr på test af apparaterne. Til gengæld er der en del, der har problemer med overensstemmelseserklæringer og danske brugsvejledninger. I nogle tilfælde har virksomheden et CE-certifikat fra importøren, men ikke overensstemmelseserklæringen, siger Stine Pedersen.

- Ofte har forhandlerne af de små gasapparater ikke teknisk indsigt i produkterne, og så er de afhængige af deres leverandører for at få den nødvendige dokumentation. Det kan være en udfordring, hvis de ikke har en importør i Danmark eller et andet EU-land, men selv har bestilt nogle gasapparater fra et sted uden for EU. Så tænker de måske ikke umiddelbart over, at de skal huske at kræve dokumentation sammen med varerne, siger Stine Pedersen.

Der er også en udfordring med at leve op til kravet om, at der skal følge en dansk brugsvejledning med et gasapparat, viser gennemgangen af produkterne.

- Der bliver i nogle regler stillet krav om en dansk brugsvejledning, fordi det er nødvendigt, hvis et produkt skal kunne bruges sikkert. Det må ikke være sproget, der forhindrer nogen i at bruge et gasapparat uden at komme til skade, siger Stine Pedersen.

Ukrudtsbrændere til gasflasker og gasdåser

Sikkerhedsstyrelsen har også kontrolleret 14 ukrudtsbrændere til gasflasker og 14 til gasdåser. Her var der også mange mindre virksomheder, der ikke havde styr på overensstemmelseserklæringer eller dokumentation for de produkter, de solgte.

- Det er vigtigt, at der ikke kun er styr på produkterne, men også på dokumentationen. Det er fabrikanten, der skal vurdere, at et produkt stemmer overens med reglerne og udarbejde en overensstemmelseserklæring, udarbejde teknisk dokumentation og mærke produktet korrekt. Men som importør eller forhandler har du også ansvar for, at produktet er i orden og både mærkning og dokumentation er på plads, siger Stine Pedersen.

Læs mere om dokumentation og CE-mærkning