Hvem kan godkende gasapparater i Danmark og EU?

Se, hvem der kan godkende gasapparater i Danmark og hvilke andre bemyndigede organer, der findes i EU.

Danske bemyndigede organer

De allerfleste gasapparater skal CE-godkendes, inden de må markedsføres, installeres og bruges i Danmark.

Sikkerhedsstyrelsen udpeger bemyndigede (notificerede) organer til at lave overensstemmelsesvurdering (CE-godkendelse) af gasapparater og udstyr, som er omfattet af kravene i gasapparatforordningen (GAR).

De bemyndigede organer får et identifikationsnummer, når de udpeget. Nummeret anbringes efter ”CE”-mærkningen på gasapparater, udstyr og dokumentation, hvis overensstemmelsesproceduren kræver det.

Her kan du finde identifikationsnummer og kontaktoplysninger på de danske bemyndigede organer (Notified Bodies) under gasapparatforordningen samt information om de opgaver, de må udføre

Bemyndigede organer i EU

Der er også andre bemyndigede organer i EU, der kan CE-godkende gasapparater og udstyr. Man vælger selv, hvem man vil bruge, når man skal have gasapparater eller udstyr CE-godkendt.

Vær opmærksom på, at de produktgrupper, som står i tabellen ovenfor og på Nando, ikke altid er fuldstændigt dækkende for bemyndigelsen. Kontakt derfor det bemyndigede organ (Notified Body) og få mere information omkring de apparater og det udstyr, de kan vurdere.