Generelle krav for installatører

Der er en række krav, du skal opfylde, når du udfører en gasinstallation.

Valg af materiel

Når du skal udføre en gasinstallation, er det dit ansvar, at de komponenter, du bygger gasinstallationen op af, er egnet til brug med den gaskvalitet og det tryk, som installationen skal forsynes med.

Hvis der ikke er sikkerhed for, at gasmateriellet er egnet til formålet, kan det udgøre en potentiel risiko for din kunde at bruge installationen.

Gasmateriel må ikke markedsføres, udleveres, installeres og ibrugtages, hvis det ikke er beregnet til danske gastyper og installationsforhold.

  • Gruppe A: Når du bruger gasmateriel, der falder under gasapparatforordningen, skal du se efter CE-mærket, der viser overensstemmelse med gasapparatforordningen. 
  • Gruppe B: Du skal også se efter CE-mærket for denne gruppe materiel, men her viser CE-mærket overensstemmelse med byggevareforordningen. Det er vigtigt, at du sikrer, at materiellet er beregnet til anvendelse med den aktuelle gaskvalitet.

I forbindelse med materialevalget skal du tage hensyn til, hvordan gassens kemiske sammensætning influerer på blandt andet korrosion af rørene. Det vil derfor være naturligt i forbindelse med for eksempel biogas at vælge rustfrie stålrør frem for kobberrør.

  • Gruppe C: Det skal fremgå af materiellets mærkning, at det er beregnet til brug med gas og til hvilken gastype. Af mærkningen kan du også se, hvilket gastryk det kan anvendes med.

DG-mærkning

DG-mærkningsordningen findes ikke mere, og nye produkter på markedet kan ikke påføres DG-mærket. Hvis gasmateriellet er typegodkendt efter den tidligere ordning, er det dog stadig lovligt at mærke materiellet med DG-mærket, og materiellet må også anvendes.

Men med tiden vil mærket blive udfaset i takt med, at nyt gasmateriel kommer på markedet.