Test af varmepuder og –tæpper viste mange formelle fejl

Publiceret d. 20. juni 2019
Sikkerhedsstyrelsen udtog 10 varmetæpper og -puder i foråret 2019. Der blev ikke fundet fysiske fejl, men ni ud af 10 produkter havde formelle fejl, som gjorde, at de ikke levede op til kravene i lovgivningen. Fejlene var særligt manglende sporbarhed, EU-overensstemmelseserklæring, CE-mærkning og brugsanvisning.
CE-mærket

Alle elprodukter til salg i Danmark og EU skal leve op til kravene i loven. Det gælder også varmepuder og –tæpper, som bliver tilsluttet en stikkontakt.

Der var heldigvis ingen farlige fysiske fejl, da Sikkerhedsstyrelsen fik testet 10 af disse produkter i begyndelsen af 2019. Men ni af dem havde formelle fejl og mangler, som gjorde, at de ikke måtte markedsføres.

De væsentligste fejl og mangler var:

 • Manglende eller forkert EU-overenstemmelseserklæring som dokumentation for CE-mærkning
 • Manglende sporbarhed i form af at, at der refereres til forskellige typebetegnelser på produkt, overensstemmelseserklæring, testrapporter mv.
 • Manglende eller forkert advarselsmærkning og brugsanvisning – for eksempel at der manglede en eller flere advarselstekster, som der er krav om i forhold til produktstandarden EN60335-2-17, eller at brugsanvisningen ikke var på dansk
 • Produktet er ikke forsynet med fabrikantens og Importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og post adresse, hvor de pågældende kan kontaktes.
 • Forskellig mærkning på produktet og den kontrolenhed, som er tilsluttet stikkontakten og kan justere varmen i produktet
 • Forveksling af EU-overenstemmelseserklæring og Certificate of Conformity

EU-overensstemmelseserklæringen er det dokument, som fabrikanten skal udstede, når et produkt, som skal CE-mærkes, skal markedsføres i EU. Certificate of Conformity er derimod et dokument, som bekræfter, at en prøve af produktet er blevet testet og fundet i overensstemmelse med det eller de EU-direktiver, som produktet er dækket af.

Det er typisk et testhus, som udsteder Certificate of Conformity i forbindelse med, at der bliver udarbejdet en testrapport. Certifikatet kan altså ikke gøre det ud for en EU-overensstemmelseserklæring, men fabrikanten kan henvise til det i forbindelse med erklæringen.

Derudover er der behov for, at information om rengøring eller vask af produkterne er tydelig, så forbrugerne kan gøre det korrekt. Der er nemlig stor forskel på, hvilken type rengøring de enkelte produkter er beregnet til.

5 gode råd til forhandlere

 1. Sørg for, at dokumentationen for produkterne er i orden. Alle elprodukter skal være CE-mærket, og du skal kunne skaffe en EU-overensstemmelseserklæring – som danner grundlag for CE-mærkningen – hvis myndighederne beder om det.
 2. Kig efter, at fabrikanten og importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse står på produktet, så det er sporbart.
 3. Undersøg eventuelt, at typebetegnelsen på produkt, overensstemmelseserklæring, brugsvejledning med videre er ens.
 4. Tjek, at der er de krævede advarsler på produktet.
 5. Vær sikker på, at der medfølger en dansk brugsanvisning til produktet.

Fakta om indsatsen

Sikkerhedsstyrelsen har tjekket 10 produkter i kategorien varmepuder og –tæpper.

Resultat Antal
OK 1
Vejledning 1
Afhjælpning af fejl 5
Salgsstop 3
Tilbagekaldelse 0