Sikkerhedsstyrelsen: 40 af 41 installationsdåser, lysdæmpere og fatninger fejlede

Publiceret d. 23. april 2019
Sikkerhedsstyrelsen har netop afsluttet en indsats, hvor 41 produkter inden for kategorierne installationsdåser, fatninger og lysdæmpere blev udtaget. Der blev kigget på, om produkterne var korrekt mærket, og om de nødvendige installationsvejledninger var vedlagt produkterne. 40 fejlede.
dobbeltstikkontakt

Alle elprodukter skal mærkes med CE-mærke og fabrikantens navn og adresse. Men er de også det?

Det satte Sikkerhedsstyrelsen sig for at undersøge i en større indsats, som netop er gjort færdig.

De produkter, som styrelsen udtog, var installationsdåser, fatninger og lysdæmpere. De blev alle udtaget fra webshops.

Tallene var nedslående: Kun ét ud af 41 produkter levede op til alle krav om mærkning, brugs- eller installationsvejledning og dokumentation.

I nogle tilfælde havde fabrikanten ganske enkelt ikke vedlagt en installationsvejledning ved produktet. I andre tilfælde skyldtes den manglende installationsvejledning, at grossister og forhandlere købte større partier hjem med flere produkter i pakningen, som efterfølgende blev solgt i løssalg. Desværre overså grossister og forhandlere, at de samtidig er forpligtet til at vedlægge en kopi af den installationsvejledning, som fabrikanten havde lagt i flerstykspakningerne.

- Der er helt klare krav i lavspændingsdirektivet om, at fabrikantens navn og adresse skal fremgå af produkterne. Der skal også medfølge en brugsvejledning, produktet skal være CE-mærket og der skal foreligge en overensstemmelseserklæring på produkterne. Vi må konstatere, at næsten alle produkter i indsatsen fejlede på et eller flere punkter, siger kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen, Lone Brose.

CE-mærkningen er fabrikanten eller importørens angivelse af, at produktet er i overensstemmelse med EU-lovgivningen. I tilfældet med installationsdåser, fatninger og lysdæmpere skal disse være i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet.

Direktivet kræver, at produkterne er mærket korrekt. I nogle tilfælde bliver der dispenseret for kravet om mærkning, hvis der ikke er plads til eksempelvis fabrikantens navn og adresse direkte på produktet. Det er eksempelvis ofte tilfældet med fatninger. Men i så fald er der krav om, at navn og adresse fremgår af pakningen. Her fejlede 12 ud af 13 fatninger.

Installationsdåserne var den type produkter, der klarede sig dårligst. Alle 21 produkter manglede fabrikantadresse. Derudover manglede 20 produkter brugsvejledning, og fire var ikke CE-mærkede.

- Det er vigtigt at understrege, at man ikke kan komme uden om mærkningskravene, med mindre det er helt særlige tilfælde, hvor fabrikantadressen ikke fysisk kan stå på produktet. Eksempelvis på en fatning, hvor der ikke er plads. Særligt grossister og forhandlere skal være opmærksomme på, at produkter lever op til dokumentationskravene, hvis de ompakker produkterne til mindre enheder, uddyber kontorchefen.

Du kan dykke ned i resultaterne af indsatsen nedenfor.

Fakta om indsatsen

 • Udtagne produkter i alt: 41.
 • Heraf 21 installationsdåser, 13 fatninger og 7 lysdæmpere.
 • 40 produkter fejlede.

Fejl på installationsdåser

 • Manglende brugs- eller installationsvejledning: 20
 • Manglende fabrikantadresse: 21
 • Manglende CE-mærke: 4

Fejl på fatninger

 • Manglende fabrikantadresse: 12
 • Manglende CE-mærke: 1
 • Manglende overensstemmelseserklæring: 1

Fejl på lysdæmpere

 • Manglende fabrikantadresse: 6.
 • Manglende CE-mærke: 1.