Kontrol med elevatorer og tovbaner

Sikkerhedsstyrelsen har fra 1. december 2018 ansvar for markedsovervågning af elevatorer og sikkerhedsudstyr samt tovbaneanlæg. Det er dog fortsat Arbejdstilsynet, der har ansvar for specialfremstillede produkter og produkter, der er beregnet til offshore-brug.

Regler på området

Reglerne for elevatorer findes i EU-direktiv 2014/33. Det fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer. Direktivet er indarbejdet i dansk lovgivning gennem produktloven og en bekendtgørelse om indretning af elevatorer.

Reglerne for tovbaneanlæg findes i EU-forordning 2016/424. Den gælder nye tovbaneanlæg og tovbaneanlæg, der ændres, men ikke tovbaneanlæg, der blev taget i brug inden 1. januar 1986 og fortsat er i brug uden væsentlige ændringer. Der er supplerende danske krav i bekendtgørelse 211 fra 14. marts 2018. Her er der blandt andet krav om, at brugsvejledning og sikkerhedsinformation skal være på dansk og at Arbejdstilsynet (fra 1. december 2018 Sikkerhedsstyrelsen) skal give ibrugtagningstilladelse til nye tovbaner.

Flere myndigheder

Sikkerhedsstyrelsen har fra 1. december 2018 ansvar for markedsovervågning af elevatorer og tovbaner, når det er produkter, der er fremstillet med udgangspunkt i reglerne. Det er fortsat Arbejdstilsynet, der er kontrolmyndighed for elevatorer og tovbaneanlæg, som fremstilles efter bestilling eller som importeres fra tredjelande til brug i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., der er omfattet af offshore-sikkerhedsloven.

Fra 1. december 2018 er det Sikkerhedsstyrelsen, som behandler forhåndsgodkendelser af reduceret redningsrum under eller over elevatorer efter bekendtgørelse nr. 1540 af 10. december 2015 om indretning mv. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer, § 7.
Arbejdstilsynet behandler forespørgsler om gamle, ikke CE-mærkede elevatorer.