Hardware til e-cigaretter - krav til anmeldelse og mærkning

Alle hardwareprodukter til e-cigaretter skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen via EU-systemet EU-CEG. Der er en række krav til udformning og mærkning af hardware.

Hvad er hardware i en e-cigaret?

Hardware: Elektronisk cigaret (batteri, tank/patron, brænder/coil inklusive væge, mundstykke), der kan anvendes til forbrug af nikotinholdig damp jf. lov om elektroniske cigaretter.

Batteri: Enhed, der er en del af en elektronisk cigaret, som er beregnet til at forsyne den elektroniske cigaret med elektrisk energi under brug, med fast-monteret eller udskiftelig battericelle, uden tank, e-væske eller andre dele af elektroniske cigaretter.

Kit: Ved et kit forstås en samlet enhed af enkeltdele, der tilsammen udgør én elektronisk cigaret: Et batteri, en tank/patron med eller uden e-væske med eller uden nikotin, en brænder/coil inklusive væge samt mundstykke.

Hvorfor skal hardware-produkter anmeldes i EU-CEG?

Alle hardware-produkter skal anmeldes i det fælles EU-system EU-CEG. De skal fremgå af listen over anmeldte produkter, inden de må markedsføres i Danmark. Anmeldelserne skal sikre gennemskuelighed for forhandlere, importører, producenter samt forbrugere.

Sådan anmelder du nye produkter

Alle produkter skal anmeldes, også direkte sammenlignelige produkter. Dette skal sikre et højt sundhedsmæssigt beskyttelsesniveau for forbrugerne, svarende til kravene i Tobaksdirektivet og lov om elektroniske cigaretter.

Ved anmeldelse får produktet et unikt ID-nummer i registreringssystemet EU-CEG (EC ID). Hvis du ønsker at markedsføre enkeltdele af et kit særskilt, skal enkeltdelene også anmeldes særskilt og tildeles et unikt EC ID.

Produkter kan markedsføres i en samlet emballage uden yderligere anmeldelse i EU-CEG til Sikkerhedsstyrelsen. Det er et krav, at:

 • De enkelte produkter fremgår entydigt af listen over anmeldte produkter
 • De enkelte produkter kan identificeres entydigt uden at bryde emballagen
 • De enkelte produkter skal opfylde mærkningskravene

Produkterne kan være elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere som defineret i lov om e-cigaretter §2, nr. 1 og 2.

Du skal betale gebyr for anmeldelsen og opretholdelse

Sikkerhedsstyrelsen opkræver gebyr for anmeldelse og opretholdelse af anmeldelse for alle produkter, der ønskes markedsført og anmeldt efter de regler, der er beskrevet ovenfor.

Enkelte produkter skal du ikke betale gebyr for

Visse produkter er undtaget for gebyr:

 1. Batterier og mundstykker.
   
 2. Produkter med samme sammensætning og udformning som et allerede eksisterende EC ID. Afgrænsning af ”samme sammensætning og udformning” sker ud fra sundhedsmæssige krav. I forbindelse med anmeldelse af sådanne produkter peges på det allerede eksisterende EC ID, som der tidligere er betalt gebyr for.

Det er muligt at pege på først betalende produkt i følgende situationer:

 • Produkter med forskellige materialer, farver, former og emballage, uden at funktionen ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv bliver ændret.
   
 • Produkter med forskellig dekoration af tanke, forskellige materialer på mundstykkerne og forskellige overflader på et låg, eller andre kosmetiske ændringer, der ikke kan påvirke funktionen ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv.
   
 • Produkter med samme sammensætning og udformning som et produkt, der indgår i et allerede anmeldt kit.
   
 • Produkter, som går under betegnelsen ”private label” med samme sammensætning og udformning som et allerede anmeldt produkt.

Mærkning

Der skal være mærkning og sundhedsadvarsel på hardware-produkter med undtagelse af mundstykker og batterier. Ved enkeltpakning forstås emballagen tættest på hardwaren. 

Tankstørrelse

 • I bekendtgørelse nr. 499 af 30/05/2016 § 2, stk. 2, er der krav om, at tanke og patroner højest må have et volumen på 2 ml. Sikkerhedsstyrelsen lovfortolker således, at et volumen der ”højest må være” 2 betyder 2,0000uendelig.

Squonk MODS

Squonk MODS er monteret med en beholder til e-væske, hvorfra e-cigaretten forsynes med e-væske via et rør eller en slange. Beholderen er fx udført af blødt plast og brugeren pumper/trykker e-væsken op til coilen.

Beholderen på et Squonk MOD er en del af e-cigaretten, og den skal derfor overholde de samme krav som en tank. Den må dermed højest have et volumen på 2 ml.

Børnesikring

Hardwareprodukter skal være forsynet med børnesikring. Adgangen til tanken eller patronen på e-cigaretten skal være sikret for at forhindre børn i at komme i kontakt med nikotinvæsken.

Oversigt over regler for e-cigaretter