Kontrol med ATEX-produkter

Fra 1. december 2018 har Sikkerhedsstyrelsen ansvar for kontrol med alle produkter, der er omfattet af EU-direktiv 2014/34 af 26. februar 2014 om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære (ATEX-direktivet). Hidtil har Sikkerhedsstyrelsen haft ansvar for elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer, mens Arbejdstilsynet har været myndighed for øvrigt udstyr, der er omfattet af direktivet.

Regler for ATEX-produkter

Der er særlige krav til udstyr, der skal anvendes i en potentielt eksplosiv atmosfære. Det gælder blandt andet eksplosionssikring, regler for kontrol samt mærkning og brugsvejledning.

Reglerne findes i bekendtgørelsen om indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære.