Vejledninger

Eksplosivstoffer
(1)
Her finder du vejledning om kontrol med eksplosivstoffer til civilt brug.
Ædelmetal
(1)
Her finder du vejledning om kontrol af ædle metaller.
Fritidsfartøjer
(1)
Her finder du vejledning om regler for fritidsfartøjer og markedsovervågningen af fartøjerne.
Maskiner
(2)
Her finder du vejledning om regler for maskiner og markedsovervågning af maskinområdet.
Personlige værnemidler
(1)
Her finder du vejledning om personlige værnemidler, bl.a. beskyttelseshandsker, -hjelme, -fodtøj og -dragter.
Elevatorer og tovbaner
(1)
Her finder du vejledning om elevatorer og tovbaner.
ATEX-produkter
(1)
Her finder du vejledninger om kontrol med produkter til brug i eksplosiv atmosfære (ATEX-produkter).
Byggevarer
(1)
Her finder du information om markedsovervågning af byggevarer. 
Køretøjer og trafikprodukter
(1)
Information om markedskontrol med køretøjer og trafikprodukter.