Vejledninger

ATEX-produkter
(1)
Her finder du vejledninger om kontrol med produkter til brug i eksplosiv atmosfære (ATEX-produkter).
Byggevarer
(2)
Her finder du information om markedsovervågning af byggevarer. 
Ecodesign og energimærkning
(3)
Her finder du vejledninger om ecodesign og energimærkning af elprodukter.
Eksplosivstoffer
(1)
Her finder du vejledning om kontrol med eksplosivstoffer til civilt brug.
Fritidsfartøjer
(1)
Her finder du vejledning om regler for fritidsfartøjer og markedsovervågningen af fartøjerne.
Køretøjer og trafikprodukter
(1)
Information om markedskontrol med køretøjer og trafikprodukter.
Lattergas
(1)
Læs om regler og begrænsninger for salg af lattergas.
Personlige værnemidler
(1)
Her finder du vejledning om personlige værnemidler, bl.a. beskyttelseshandsker, -hjelme, -fodtøj og -dragter.
Ædelmetal
(1)
Her finder du vejledning om kontrol af ædle metaller.