Vejledninger

Eksplosivstoffer
(1)
Her finder du vejledning om kontrol med eksplosivstoffer til civilt brug.
Fyrværkeri
(3)
Her finder du vejledninger om håndtering af fyrværkeri.
Ædelmetal
(1)
Her finder du vejledning om kontrol af ædle metaller.
Ecodesign og energimærkning
(2)
Her finder du vejledninger om ecodesign og energimærkning af elprodukter.
Fritidsfartøjer
(1)
Her finder du vejledning om regler for fritidsfartøjer og markedsovervågningen af fartøjerne.
Personlige værnemidler
(1)
Her finder du vejledning om personlige værnemidler, bl.a. beskyttelseshandsker, -hjelme, -fodtøj og -dragter.
Elevatorer og tovbaner
(2)
Her finder du vejledning om elevatorer og tovbaner.
ATEX-produkter
(1)
Her finder du vejledninger om kontrol med produkter til brug i eksplosiv atmosfære (ATEX-produkter).
Byggevarer
(1)
Her finder du information om markedsovervågning af byggevarer. 
Køretøjer og trafikprodukter
(1)
Information om markedskontrol med køretøjer og trafikprodukter.