Sikkerhedsstyrelsens kontrol

Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med, at tobaksvarer er indberettet korrekt og at produkterne lever op til reglerne på området.

Det kontrollerer vi

Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer, om tobaksvarerne er indberettet korrekt og lever op til reglerne på området. Kontrollen skal blandt andet sikre, at der kun markedsføres indberettede produkter, og at produkter, der ikke er indberettet, bliver fjernet fra markedet. Vi kontrollere også, at urtebaserede rygeprodukter bliver indberettet og at nye kategorier af tobaksvarer er anmeldt, før de markedsføres her i landet.

Der bliver både udført dokumentkontrol og fysiske kontrolbesøg hos fabrikanter, importører, distributører og detailforhandlere, der markedsfører tobaksvarer eller urtebaserede rygeprodukter. En del tobaksvarer bliver også udtaget til test i eksterne laboratorier.

Sikkerhedsstyrelsen har krav på at få alle nødvendige oplysninger i forbindelse med kontrol.

Forbud mod markedsføring

Hvis et tobaksprodukt kan udgøre en alvorlig risiko for menneskers sundhed, kan Sikkerhedsstyrelsen kræve, at produktet bliver trukket tilbage fra markedet eller tilbagekaldt fra forbrugerne.

Sikkerhedsstyrelsen kan forbyde markedsføring af et produkt, hvis kontrollen viser, at et produkt ikke er indberettet eller anmeldt korrekt eller ikke lever op til de gældende regler om mærkning, kvalitet og sikkerhed.