Indberetning og anmeldelse af tobaksvarer

Læs mere om kravene til indberetning og anmeldelse.

Indberet oplysninger om tobaksvarer til Sikkerhedsstyrelsen og Europa-Kommissionen

Fabrikanter og importører af tobaksvarer, der markedsføres i Danmark, skal indberette eller anmelde nedenstående oplysninger til Sikkerhedsstyrelsen. Indberetningerne/anmeldelserne skal foretages digitalt via det fælles EU-system, EU-CEG - Central Entry Gate.

Oplysninger om ingredienser og emissioner skal indberettes for alle tobaksvarer

For information om hvilke oplysninger, der skal indberettes, henvises til kapitel 2 ”Indberetning af oplysninger om tobaksvarer til Sikkerhedsstyrelsen og Europa-Kommissionen” i Lov om tobaksvarer m.v.

Rapport om undersøgelse af tilsætningsstoffer

Fabrikanter og importører skal udføre omfattende undersøgelser af tilsætningsstoffer opført på Kommissionens prioriterede liste. Der skal udarbejdes og sendes en rapport til Sikkerhedsstyrelsen og Kommissionen.

Årlig indberetning  

Fabrikanter og importører af tobaksvarer, der markedsføres her i landet, skal for produkter, som de markedsfører, senest den 1. maj hvert år indberette oplysninger om salgsvolumen for det foregående år til Sikkerhedsstyrelsen.
Du skal være opmærksom på, at data for indeværende år skal indberettes som et supplement til eventuelt tidligere indberettede data. Du skal sørge for, at data indberettet i tidligere år forbliver synlige.

Urtebaserede rygeprodukter skal indberettes til Sikkerhedsstyrelsen

Fabrikanter og importører, der markedsfører urtebaserede rygeprodukter, skal indberette oplysninger om produkternes sammensætning til Sikkerhedsstyrelsen

Nye kategorier af tobaksvarer skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen

Nye kategorier af tobaksvarer må kun markedsføres her i landet, hvis de er anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen. Anmeldelse skal indgives af enhver fabrikant og importør, der ønsker at markedsføre en ny kategori af tobaksvarer. Det skal ske senest seks måneder før den ønskes markedsført.