Registrer salg af tobaksvarer i track and trace-systemet

Der er fra 20. maj 2019 krav om sporbarhed i EU for cigaretter og rulletobak fra fabrikant og indtil sidste salgsled. Det betyder, at fabrikanter, importører, detailforhandlere og transportører skal registreres i et fælles EU-system.