Fjernsalg af tobaksvarer over grænser

Alle detailforhandlere, der vil sælge tobaksvarer på tværs af landegrænser for eksempel ved webhandel, skal lade sig registrere hos Sikkerhedsstyrelsen.

Fjernsalg

Fjernsalg på tværs af grænser skal registreres, fordi visse EU-lande forbyder fjernsalg af tobaksvarer, elektroniske cigaretter med mere. Detailsalgssteder, der driver fjernsalg på tværs af grænser, må ikke levere varer til forbrugere i de medlemsstater, hvor et sådant salg er forbudt.

Det gælder både, hvis du er detailforhandler i Danmark og vil sælge til et andet EU/EØS-land, eller hvis du er detailforhandler i et andet EU/EØS-land og vil sælge til Danmark. Her skal du lade dig registrere i det EU/EØS-land, som forbrugeren befinder sig i.

Hvis du kun ønsker at sælge produktet inden for Danmarks grænser, er der ikke tale om et fjernsalg. Her skal produktet være indberettet/anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen, men du skal ikke registreres som detailforhandler.

Sådan gør du 

Registreringen til Sikkerhedsstyrelsen skal ske via en officiel blanket. Du finder blanketten på Virk.dk eller Business in Denmark / ”Kvikskranken”.

Her skal du udfylde oplysninger om:

  • Navn, adresse med mere på virksomheden
  • Dato for, hvornår detailsalgsstedet begynder at drive fjernsalg på tværs af grænser
  • Adressen på webstedet eller webstederne
  • Eventuel øvrige relevante oplysninger om webstedet

Hvis der kommer ændringer i oplysningerne, skal Sikkerhedsstyrelsen straks have besked.

Markedsføringen må først påbegyndes, når Sikkerhedsstyrelsen har bekræftet, at registreringen har fundet sted.

Se opdaterede lister

Sikkerhedsstyrelsen offentliggør og opdaterer løbende lister over registrerede detailforhandlere.

Detailsalgssted udenfor EU

Hvis detailsalgsstedet er etableret uden for EU, skal du lade dig registrere hos de kompetente myndigheder i det EU-land, hvor forbrugerne befinder sig. De kompetente myndigheder er oftest et sundhedsministerium eller lignende. Sikkerhedsstyrelsen kan ikke hjælpe med udpegning af registreringssider hos udenlandske kompetente myndigheder.

Indberetning af produkter til Sikkerhedsstyrelsen

Tobaksvarer må kun markedsføres i Danmark, hvis de er indberettet til Sikkerhedsstyrelsen. Kravet om indberetning gælder også for produkter, der markedsføres i Danmark via fjernsalg.