Coronavirus/covid-19 og Sikkerhedsstyrelsen

Som følge af coronavirus-epidemien sker der ændringer for mange, der udfører opgaver inden for Sikkerhedsstyrelsens myndighedsområder. Her giver vi et overblik, blandt andet over indsatsen omkring personlige værnemidler.

Kontakt os, hvis du får problemer med en tidsfrist

Som følge af coronavirus-epidemien har Sikkerhedsstyrelsen haft nogle henvendelser om dispensationer og udskydelse af tidsfrister.

Det er vigtigt, at du kontakter Sikkerhedsstyrelsen, hvis du risikerer at overskride en tidsfrist. Ring på tlf. 3373 2000 eller skriv til sik@sik.dk for at få en konkret aftale om, hvordan du skal forholde dig.

Kontakt til Sikkerhedsstyrelsen

For at mindske risikoen for spredning af covid-19-smitte, arbejder en del af Sikkerhedsstyrelsens medarbejdere hjemmefra. Arbejdsopgaverne bliver løst på samme måde, som når medarbejderne er på arbejdspladsen:

  • Telefonerne er åbne mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14
  • E-mail til sik@sik.dk besvares fortsat inden for normal arbejdstid mandag-fredag
  • Behandling af ansøgninger og anmeldelser samt øvrig sagsbehandling foregår fortsat

Fysiske tilsyn genoptages fra 27. maj

Af hensyn til smitterisikoen har der siden 12. marts ikke været gennemført fysiske tilsyn. Fra onsdag den 27. maj genoptages tilsyn på alle Sikkerhedsstyrelsens myndighedsområder.

Audit af KLS kan ændres

På grund af coronavirus-epidemien har myndighederne indført en række restriktioner for at mindske smitterisikoen.

Disse tiltag kan også have betydning for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Hvis du skal have efterprøvet dit kvalitetsledelsessystem af din kontrolinstans inden for den nærmeste tid, kan det på grund af myndigheders restriktioner eller af frygt for smitte være vanskeligt at få gennemført audit som planlagt.

Som autoriseret virksomhed skal du have efterprøvet dit kvalitetsledelsessystem med intervaller, så en fornyet godkendelse af kvalitetsledelsessystemet ikke overstiger 2 år. Sker dette ikke, vil Sikkerhedsstyrelsen normalt skulle tilbagekalde din autorisation.

I den aktuelle situation giver Sikkerhedsstyrelsen indtil videre mulighed for, at efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer kan ske over Skype som videomøder, suppleret med fremsendelse af dokumenter mv.

Hvis du ikke kan nå at få efterprøvet og gengodkendt dit kvalitetsledelsessystem inden udløb, kan Sikkerhedsstyrelsen give dispensation til en udskydelse af efterprøvningen. Det er et krav, at anmodningen om udskydelse skyldes coronavirus og at særlige omstændigheder gør, at efterprøvningen af kvalitetsledelsessystemet ikke kan gennemføres (fysisk eller digitalt). 

Sikkerhedsstyrelsen kan kræve dokumentation for, at udskydelsen af audit skyldes coronavirus.

Du skal sende din ansøgning om dispensation via e-mail til sik@sik.dk.

Fyrværkere får forlænget godkendelse

For festfyrværkere og scenefyrværkere, hvis godkendelser udløber i perioden frem til 6. maj 2020, bliver godkendelsen forlænget frem til 1. september 2020. Dette skyldes, at repetitionskurser i marts/april er blevet aflyst.

Bygningssagkyndige: Lyt til myndighedernes anbefalinger

Vi har i Sikkerhedsstyrelsen fået nogle spørgsmål, om man fortsat må lave huseftersyn trods restriktionerne som følge af coronaepidemien.

Da bygningssagkyndige er selvstændige erhvervsdrivende, er det op til den enkelte virksomhed at vurdere, om det er forsvarligt af hensyn til risikoen for coronasmitte at lave et huseftersyn i øjeblikket.

I Sikkerhedsstyrelsen følger vi regeringens anbefalinger til foranstaltninger, der kan mindske risikoen for smitte. Det opfordrer vi også andre til at gøre.

Sikkerhedsstyrelsens medarbejdere arbejder hjemmefra, men telefoner og e-mail er åbne som normalt.

Vær opmærksom på, at tekniske revisioner kan blive aflyst. Det er de enkelte tekniske revisorer, der afgør, om de ønsker at udskyde en teknisk revision af en tilstandsrapport.

Følg med på www.coronasmitte.dk og www.virksomhedsguiden.dk.

Vejledning ved køb af værnemidler

Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, hvis du køber personlige værnemidler ind til sundhedssektoren. 

Se vejledningen her: https://www.sik.dk/erhverv/produkter/vejledninger/personlige-vaernemidler/naar-du-koeber-personlige-vaernemidler-ind

Ligeledes har vi en vejledning, hvis du vil købe værnemidler til brug i forbindelse med dit arbejde.

Se vejledningen her: https://www.sik.dk/erhverv/produkter/personlige-vaernemidler/vejledninger/gode-raad-hvis-du-skal-koebe-vaernemidler

Vil du købe ansigtsmasker eller mundbind til egen brug, kan du se en vejledning her:https://www.sik.dk/erhverv/produkter/personlige-vaernemidler/vejledninger/hvis-du-vil-koebe-ansigtsmasker-eller-mundbind-egen-brug


Indholdet er senest opdateret 20. august 2020