Coronavirus/covid-19 og Sikkerhedsstyrelsen

Som følge af coronavirus-epidemien sker der ændringer for mange, der udfører opgaver inden for Sikkerhedsstyrelsens myndighedsområder. Her giver vi et overblik, blandt andet over indsatsen omkring personlige værnemidler.

Kontakt os, hvis du får problemer med en tidsfrist

Som følge af coronavirus-epidemien har Sikkerhedsstyrelsen haft nogle henvendelser om dispensationer og udskydelse af tidsfrister.

Det er vigtigt, at du kontakter Sikkerhedsstyrelsen, hvis du risikerer at overskride en tidsfrist. Ring på tlf. 3373 2000 eller skriv til sik@sik.dk for at få en konkret aftale om, hvordan du skal forholde dig.

Kontakt til Sikkerhedsstyrelsen

For at mindske risikoen for spredning af covid-19-smitte, arbejder en del af Sikkerhedsstyrelsens medarbejdere hjemmefra. Arbejdsopgaverne bliver løst på samme måde, som når medarbejderne er på arbejdspladsen:

  • Telefonerne er åbne mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14
  • E-mail til sik@sik.dk besvares fortsat inden for normal arbejdstid mandag-fredag
  • Behandling af ansøgninger og anmeldelser samt øvrig sagsbehandling foregår fortsat

Fysiske tilsyn genoptages fra 27. maj

Af hensyn til smitterisikoen har der siden 12. marts ikke været gennemført fysiske tilsyn. Fra onsdag den 27. maj genoptages tilsyn på alle Sikkerhedsstyrelsens myndighedsområder.

Audit af KLS kan gennemføres fysisk eller digitalt

Som autoriseret virksomhed skal du via audit have efterprøvet dit kvalitetsledelsessystem med intervaller, der ikke overstiger 2 år. Dette krav er stadig gældende.

Fysiske audit kan fortsat gennemføres. Sikkerhedsstyrelsen opfordrer til, at myndighedernes anbefalinger om f.eks. afstand, brug af mundbind, håndsprit mm. efterleves, når audit gennemføres fysisk. Læs mere på www.coronasmitte.dk.

Hvis din virksomhed, grundet COVID-19, ikke har mulighed for at gennemføre audit fysisk, giver Sikkerhedsstyrelsen, indtil videre, mulighed for at efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer kan ske digitalt. Det kan eksempelvis være som videomøder over Skype, Teams mm., og evt. suppleret med fremsendelse af dokumenter eller anden relevant information.

Bygningssagkyndige: Lyt til myndighedernes anbefalinger

Vi har i Sikkerhedsstyrelsen fået nogle spørgsmål, om man fortsat må lave huseftersyn trods restriktionerne som følge af coronaepidemien.

Da bygningssagkyndige er selvstændige erhvervsdrivende, er det op til den enkelte virksomhed at vurdere, om det er forsvarligt af hensyn til risikoen for coronasmitte at lave et huseftersyn i øjeblikket.

I Sikkerhedsstyrelsen følger vi regeringens anbefalinger til foranstaltninger, der kan mindske risikoen for smitte. Det opfordrer vi også andre til at gøre.

Sikkerhedsstyrelsens medarbejdere arbejder hjemmefra, men telefoner og e-mail er åbne som normalt.

Vær opmærksom på, at tekniske revisioner kan blive aflyst. Det er de enkelte tekniske revisorer, der afgør, om de ønsker at udskyde en teknisk revision af en tilstandsrapport.

Følg med på www.coronasmitte.dk og www.virksomhedsguiden.dk.

Vejledning ved køb af værnemidler

Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, hvis du køber personlige værnemidler ind til sundhedssektoren. 

Se vejledningen her: https://www.sik.dk/erhverv/produkter/vejledninger/personlige-vaernemidler/naar-du-koeber-personlige-vaernemidler-ind

Ligeledes har vi en vejledning, hvis du vil købe værnemidler til brug i forbindelse med dit arbejde.

Se vejledningen her: https://www.sik.dk/erhverv/produkter/personlige-vaernemidler/vejledninger/gode-raad-hvis-du-skal-koebe-vaernemidler

Vil du købe ansigtsmasker eller mundbind til egen brug, kan du se en vejledning her:https://www.sik.dk/erhverv/produkter/personlige-vaernemidler/vejledninger/hvis-du-vil-koebe-ansigtsmasker-eller-mundbind-egen-brug


Indholdet er senest opdateret 20. august 2020