Vejledning for ikke-automatiske vægte (NAWI) i brug

Her kan du finde vejledning for egenkontrol og brug af din ikke-automatiske vægt (NAWI)

Indledning

Med udgivelsen af bekendtgørelse 591 ”Bekendtgørelse om anvendelse af ikke-automatiske vægte” af 29-
05-2018 og bekendtgørelse 592 ”Bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte” af 29-05-2018
ændrede Sikkerhedsstyrelsen (herefter SIK) blandt andet på kravet til den 4 årig reverifikation. I samme
ombæring ophævede vi mange måletekniske vejledninger og måleteknisk direktiver hvoraf nogle har været
meget anvendt siden deres udgivelse.

Denne vejledning og vejledningen for automatiske vægte skal forsøge at samle alle de nyttige og aktuelle
informationer der ligger i de nu ophævede vejledninger og meddelelser.

Dette dokument vil være et levende dokument som hen ad vejen vil blive udvidet med nye informationer,
når det viser sig nyttigt.

Dette dokument skal betragtes som en vejledning og ikke et normativt dokument man som vægtejer er
forpligtiget til at følge.

Hent vejledning for brugen af ikke-automatiske vægte (NAWI)

Der er to vejledninger til den gældende bekendtgørelse nr. 591. Version 1 er kort og hurtig at sætte sig ind i. Version 2 er længere og mere omfattende.