Regler og vejledning for måling, vægt og e-mærkning

Her finder du links til love, bekendtgørelser og vejledninger, der gælder for legale målere og vægte.

Vil du sætte dig ind i reglerne for legale målere og vægte, finder du her links til de love og bekendtgørelser, som man skal overholde i Danmark.

Du finder også en stribe vejledninger, som i et mere dagligdagssprog forklarer, hvad man skal gøre for at leve op til reglerne.

Bekendtgørelser om meterkonventionen

Nedenfor finder du links til:

Bendtgørelse nr. 97 om Meterkonventionen af 20.05.1875 med ændringer af 06.10.1921.

Bekendtgørelse nr. 98 om ændringer af Meterkonventionen. (26.03.23)

Bekendtgørelser om måleinstrumenter

Nedenfor finder du links til:

Bekendtgørelse nr. 582 : Bkg. om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme (28.05.2018). Gældende.

Bekendtgørelse nr. 583: Bkg. om anvendelse af flerdimensionale måleinstrumenter (28.05.2018). Gældende.

Bekendtgørelse nr. 593: Bkg. om anvendelse af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner (29.05.2018). Gældende.

Bekendtgørelse nr. 545 : Bekendtgørelse om krav til målerinstallatører, som monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere (28.05.2018). Gældende. 

Bekendtgørelse nr. 1178 : Bkg. om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af køleenergi i fjernkøleanlæg og centralkøleanlæg (06.11.14). Gældende.

Bekendtgørelse nr. 549 : Bkg. om ændring af bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af køleenergi i fjernkøleanlæg og centralkøleanlæg (01.06.2016 ). Gældende.

Bekendtgørelse nr. 544 : Bkg. om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter (28.05.2018 ). Gældende.

Bekendtgørelse nr. 543 : Bkg. om ophævelse af bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol (28.05.2018 ). Gældende.

Bekendtgørelse nr. 546 : Bkg. om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter (28.05.2018 ). Gældende.

Bekendtgørelser om vægte

Nedenfor finder du:

Bekendtgørelse nr. 1381: Bkg. om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte.

Bekendtgørelse nr. 591: Bkg. om anvendelse af ikke-automatiske vægte (29.05.2018 ). Gældende.

Bekendtgørelse nr. 592: Bkg. om anvendelse af automatiske vægte (29.05.2018 ). Gældende.

Bekendtgørelse nr. 544: Bkg. Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter (29.05.2018 ). Gældende.

Bekendtgørelser om e-mærkning og flasker som målebeholdere

Nedenfor finder du:

Bekendtgørelse nr. 547: Bkg. om e-mærkning af færdigpakkede varer (28.05.2018). Gældende.

Bekendtgørelse nr. 590: Bkg. om flasker som målebeholdere (29.05.2018). Gældende.

Bekendtgørelse nr. 998: Bkg. om nominelle mængder for færdigpakket vin og spiritus, samt mærkning af aerosolbeholdere (08.10.2008). Gældende.

Bekendtgørelser om OIML, EØF-typegodkendelse og -verifikation

Nedenfor finder du:

Bekendtgørelse nr. 28 : Bkg. om oprettelse af en international organisation for retslig metrologi (OIML). (17.03.65)

Bekendtgørelse nr. 1139 : Bkg. om EØF-typegodkendelse og -verifikation. (15.12.03) med senere ændringer.

Vejledninger om måleinstrumenter

Nedenfor finder du: 

Vejledning nr. 9464 : Vejl. om instrumentejerens egenkontrol af vand-, el- og varmemålere i brug omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme (20.06.2018 ). Gældende.

Vejledning nr. 9468 : Vejl. om instrumentejerens egenkontrol af flerdimensionale måleinstrumenter i brug omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af flerdimensionale måleinstrumenter (20.06.2018 ). Gældende.

Vejledning nr. 9466 : Vejl. om instrumentejerens egenkontrol af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner i brug omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner (20.06.2018 ). Gældende.

Vejledninger om vægte

Nedenfor finder du: 

Vejledning nr. 9469 : Vejl. om vægtejerens egenkontrol af ikke-automatiske vægte i brug omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af ikke-automatiske vægte (20.06.2018 ). Gældende.

Vejledning nr. 9467 : Vejl. om vægtejerens egenkontrol af automatiske vægte i brug omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte (20.06.2018 ). Gældende.

Vejledning i brugen af e-mærket på færdigpakninger

Bekendtgørelser om ophævelse

Nedenfor finder du links til bekendtgørelser om ophævelse af en række regelsæt inden for metrologi.

Link til uddybende vejledninger