Ikke-automatiske vægte: Nationale og EØF typegodkendelser

Her kan du finde typegodkendelsesattester for de nationale typegodkendte ikke-automatiske vægte, der er under legalmetrologisk kontrol.