Overblik over reglerne på ædelmetalområdet

Der er fastsat danske regler for kontrol med arbejder af ædle metaller, navnestempler og Ædelmetalkontrollen. Se reglerne her.

Lovgivning

Ædelmetalområdet bliver reguleret af flere love og bekendtgørelser. Helt konkret:

  • Lov nr. 308 af 17. maj 1995  om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v., som ændret ved Lov nr. 1051 af 11. december 1996 og Lov nr. 1231 af 18. december 2012 § 54.
  • Bekendtgørelse nr. 156 af 22. marts 1999  om Ædelmetalkontrollens virksomhed, som ændret ved bekendtgørelse nr. 863 af 11. august 2006.
  • Bekendtgørelse nr. 158 af 22. marts 1999 om anmeldelse og registrering af navnestempler for arbejder af ædle metaller, som ændret ved bekendtgørelse nr. 862 af 11. august 2006.
  • Bekendtgørelse nr. 157 af 22. marts 1999 om afgifter m.v. til dækning af Ædelmetalkontrollens udgifter, som ændret ved bekendtgørelse nr. 286 af 23. marts 2007 og bekendtgørelse nr. 89 af 25. januar 2017.

Legislation in English   

Most of the Danish Legislation on Precious Metals has been translated into English and can be found at The Danish Business Authority.