Love og regler

Her finder du information og henvisninger til de love og regler, der gælder for produkter.Elevatorer og tovbaner
(1)
Elprodukter
(1)
Her finder du love og regler om elprodukter.
Forbrugerprodukter
(2)
Her finder du love og regler om forbrugerprodukter.
Personlige værnemidler
(1)
Vægte og målere
(43)
Her finder du regler for og typegodkendelser af vægte og målere.
Regler og vejledning for måling, vægt og e-mærkning
Oversigt over nationale og EØF-typegodkendelser på metrologiområdet
Fjernvarmemålere TS 27.01 001- TS 27.01 020: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 021- TS 27.01 040: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 041- TS 27.01 060: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 061- TS 27.01 080: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 081- TS 27.01 099: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 101 - TS 27.01 120: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 121 - TS 27.01 140: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-70c - IV-16: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-122cs - IV-78c: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-164 - IV-127cs: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-185cs - IV-165cs: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-209cs - IV-186: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-244cs - IV-210cs: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-280 - IV-245cs: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-303 - IV-282cs: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-329cs - IV-304cs: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-370 - IV-330: Nationale og EØF typegodkendelser
Elmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 141 - TS 27.01 162: Nationale og EØF typegodkendelser
Længdemålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Vandmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Maskemålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Flerdimensionale måleinstrumenter: Nationale og EØF typegodkendelser
Transportbåndsvægte: Nationale og EØF typegodkendelser
Dosérvægte: Nationale og EØF typegodkendelser
Beholdervægte: Nationale og EØF typegodkendelser
Vægte til vejning af køretøjer i bevægelse: Nationale og EØF typegodkendelser
Vægte til totaliserende vejning: Nationale og EØF typegodkendelser
Vægte til enkeltvejning: Nationale og EØF typegodkendelser
Måleanlæg på tankbiler baseret på niveaumåling: Nationale og EØF typegodkendelser
Kontrolvægte: Nationale og EØF typegodkendelser
Ikke-automatiske vægte: Nationale og EØF typegodkendelser
Spiritusmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Gasretursystemer: Nationale og EØF typegodkendelser
Volumengasmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Masseflowmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Koldtvandsmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Varmtvandsmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
CNG måleanlæg: Nationale og EØF typegodkendelser
Køleenergimålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Varmefordelingsmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Ædelmetal
(2)
Her finder du love og regler om ædelmetal.