Sikkerhedsstyrelsen tager på produkttilsyn hos virksomheder

Publiceret d. 7. marts 2019
40 danske virksomheder vil i 2019 få besøg fra Sikkerhedsstyrelsen som led i kontrollen med produktsikkerhed. Besøgene vil tage udgangspunkt i konkrete produkter, men under tilsynet vil der også blive dialog om, hvad virksomheden selv kan gøre for at leve op til forpligtelserne om produktsikkerhed.
Elprodukter
Elprodukter

De virksomhedsbaserede tilsyn skal skabe større sammenhæng for virksomheder ved kontrollen af produktsikkerhed. Sikkerhedsstyrelsen vil under et virksomhedsbaseret tilsyn tage udgangspunkt i kontrol med et eller flere konkrete produkter. Det kan være produkter, som bliver udtaget under tilsynet, eller det kan være produkter, der er udtaget forud for tilsynet, eventuelt inden for det seneste år.

Det bliver fulgt op af dialog om virksomhedens indsats for at leve op til sine forpligtelser til produktsikkerhed. Det kan for eksempel være i form af egenkontrolindsatser, registrering og håndtering af produktsikkerhedsklager samt processer ved tilbagekaldelse af usikre produkter og orientering til forbrugere og myndigheder.

De virksomhedsbaserede tilsyn skal bidrage til at sikre effektiv vejledning til virksomheder om produktsikkerhedsregler, ansvar og forpligtelser mv. og styrke virksomhedernes egen indsats omkring produktsikkerhed. Derudover skal det målrette Sikkerhedsstyrelsens risikobaserede kontrol med produktsikkerhed.

Sikkerhedsstyrelsen foretager i 2019 40 virksomhedsbaserede tilsyn. Disse tilsyn kan foregå både hos fabrikanter, importører og distributører. Niveauet for tilsynet afpasses altid efter virksomhedens rolle i omsætningsleddet og ud fra kravene i love, bekendtgørelser eller forordninger, som gælder for det konkrete produktområde. Reglerne findes på vores hjemmeside www.sik.dk.

Tilsynet kan blandt andet indeholde dette:

 • Vi kontrollerer de udtagne produkter for CE-mærkning, EU-overensstemmelseserklæring og teknisk dokumentation, fx testrapporter. Har produktet været sendt til test på et laboratorium, gennemgår vi resultaterne med virksomheden.
   
 • Efter gennemgangen af produkterne spørger vi mere generelt ind til virksomhedens håndtering af dokumentationen for produkter inden for virksomhedens øvrige produktkategorier.
   
 • Er virksomheden fabrikant eller importør af nogle af produkterne, spørger vi ind til de metoder, der knytter sig til disse roller i omsætningsleddet. 
   
 • Vi beder virksomheden fremvise, hvordan klager vedrørende produktsikkerhed registreres og hvordan de anvendes til fremadrettet at forbedre produktsikkerheden.
   
 • Vi spørger ind til virksomhedens fremgangsmåde, hvis et produkt viser sig ikke at leve op til produktsikkerhedsreglerne. Det kan være interne beredskabsplaner i forbindelse med tilbagetrækning, tilbagekaldelse og orientering til myndigheder og forbrugere, og det kan også være eksempler på konkrete tilbagetrækningssager. 

Virksomheder kan forberede et tilsyn ved at sætte sig ind i de regler, som gælder for virksomhedens rolle i omsætningsleddet.
 
Umiddelbart efter tilsynet vil der blive givet en mundtlig afrapportering fra Sikkerhedsstyrelsens medarbejdere. En skriftlig afrapportering bliver sendt efter tilsynet.