Produktsikkerhedsloven dækker forbrugerprodukter

Alle forbrugerprodukter, som er i omsætning, uanset om de sælges eller foræres bort, er omfattet af produktsikkerhedsloven. Læs mere om loven her.

PRODUKTSIKKERHEDSLOVEN ER ERSTATTET AF PRODUKTLOVEN

1. juli 2020 blev produktsikkerhedsloven erstattet af lov om produkter og markedsovervågning (produktloven). 

Læs produktloven 

Læs vejledning om produktloven

Læs produktsikkerhedsbekendtgørelsen (BEK nr 839 af 10/06/2020)

Hvad er produktsikkerhedsloven?

Produktsikkerhedsloven gælder for forbrugerprodukter, der gøres tilgængelige på EU’s indre marked. Loven gælder, uanset om produktet stilles til rådighed mod betaling eller er gratis, og uanset om produktet er nyt eller brugt.

Brugte produkter, der kræver istandsættelse før brug og antikviteter, kan undtages fra lovens anvendelsesområde, hvis køberen tydeligt underrettes om dette.

Alle forbrugerprodukter, som bringes i omsætning, er omfattet af produktsikkerhedsloven, med mindre det enkelte produkt er omfattet af andre regler.

Produktsikkerhedsloven indeholder et krav om, at forbrugerprodukter kun må bringes i omsætning, hvis de er sikre.

Loven indeholder desuden bestemmelser om producenters og distributørers pligter og om kontrolmyndighedernes mulighed for at føre kontrol med forbrugerprodukter.

Administration af produktsikkerhedsloven

Sikkerhedsstyrelsen har den koordinerende rolle over for andre myndigheder, der kan gribe ind over for et konkret produkt i henhold til produktsikkerhedsloven.

Hvilke områder varetager Sikkerhedsstyrelsen?

Sikkerhedsstyrelsen fører blandt andet markedsovervågning for disse produkttyper:

  • Elprodukter
  • Gasprodukter
  • Legetøj
  • Eksplosivstoffer
  • Fyrværkeri
  • Fritidsfartøjer
  • E-cigaretter
  • Tobaksvarer
  • Produkter under produktsikkerhedsloven, som ikke er dækket af særlige regler

Told- og produktsikkerhedsmyndigheder

Læs om kontrol med, at produkter indført fra tredjelande overholder produktsikkerhedsreglerne.

Produktloven erstatter produktsikkerhedsloven

Fra 1. juli 2020 erstatter "lov om produkter og markedsovervågning" produktsikkerhedsloven. 

Læs mere om den nye produktlov her.