Temadag for beredskaberne

Vi har aflyst årets temadag for beredskaberne pga. Coronavirus/covid-19. Vi tilbyder i stedet for et virtuelt møde for genopfriskning af reglerne i de tekniske forskrifter, hvis der er et behov.

Tilmelding

Tilmelding virtuelt møde på fyrvaerkeri@sik.dk
Det endelig program og dato ligger endnu ikke fast. Vi forbeholder os ret til ændringer og aflysning hvis der ikke er nok tilmeldte.