Særlige regler for salg af fyrværkeri i 2020

Selv om detailhandelen lukkes mellem jul og nytår, har du fortsat mulighed for at sælge fyrværkeri. For nogle forhandlere vil det være muligt at gennemføre salget på samme måde som tidligere år, mens andre vil være henvist til fjernsalg.

Fyrværkeri er en dagligvare

Fyrværkeri er efter næringsloven en dagligvare, dvs. en vare, der forbruges, når den anvendes. Derfor må du fortsat sælge fyrværkeri fra en fysisk butik, hvis:

  • Du driver en dagligvarebutik, fx supermarked eller købmand
  • Du har et salgssted, fx et salgstelt, hvor du hovedsageligt sælger fyrværkeri

Du må udelukkende sælge fyrværkeri ved fjernsalg, hvis:

  • Din virksomhed ikke normalt sælger dagligvarer som primær varekategori

Hvad må jeg til og med 24. december?

Hvis du har et salgssted på mindre end 5000 kvadratmeter og det ikke ligger i et storcenter, må du sælge fyrværkeri efter de samme regler, som du plejer.

Du skal dog overholde corona-retningslinjerne om afstand, håndsprit og max. antal kunder.

Det kan du se mere om på Virksomhedsguiden.dk: virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/krav-og-anbefalinger-til-detailhandlen/59cef21f-a199-42a8-bea0-fdc01ed6cf5f/

Du har også mulighed for at lave onlinesalg, hvor kunderne bestiller og betaler fyrværkeriet, inden de afhenter det eller får det leveret derhjemme.

Hvad må jeg fra 25. december?

Alle fysiske butikker, bortset fra dagligvarebutikker og apoteker mv. skal holde lukket. Hvis du har en dagligvarebutik eller hvis du har et fyrværkerisalgssted, fx et salgstelt, der lever op til definitionen som dagligvarebutik, kan du fortsat holde åbent.

Alle kan etablere fjernsalg af fyrværkeri ud fra princippet om at undgå fysisk kontakt og større forsamlinger. Fjernsalg defineres som salg pr. telefon, mail, webshops eller online. Ved fjernsalg skal kunderne bestille og betale fyrværkeriet på en måde, hvor personlig kontakt minimeres. Du skal etablere et udleveringssted for det fyrværkeri, der er købt ved fjernsalg, eller evt. tilbyde levering af fyrværkeriet hos køberne.

Dette kan fx ske via en webshop, men du får også mulighed for at etablere andre typer af fjernsalg, forudsat at det er en løsning, hvor der ikke er personkontakt med risiko for coronasmitte.

Da fyrværkeri er farligt gods, er det ikke tilladt fx at bestille det til levering i en pakkeboks.

Hvordan får jeg lov til onlinesalg?

Onlinesalg af fyrværkeri skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen på en blanket, der findes på Virk.dk. Du finder blanketten her: virk.dk/myndigheder/stat/SIK/selvbetjening/Fyrvaerkeri_opbevaringsalg/

I din anmeldelse skal du oplyse:

  • Hvilke fyrværkeriartikler der sælges
  • Hvordan du vil sikre dig, at du ikke sælger/udleverer fyrværkeri til unge under 18 år (ved helårsfyrværkeri er aldersgrænsen 15 år)

Vi vil også gerne have information om:

  • Hvordan og hvor udlevering af fyrværkeriet foregår
  • Hvordan salget foregår (fx hvilken hjemmeside fyrværkeriet sælges fra og hvor bestillingerne bliver pakket)

Er der en frist for anmeldelse af fjernsalg?

Generelt skal fjernsalg anmeldes senest 14 dage før salget starter. På grund af den særlige situation i 2020 er fristen på 14 dage suspenderet. Der tillades altså anmeldelser af fjernsalg med kortere frister. Men det er et krav, at onlinesalg er anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen, inden salget åbner. Hvis fjernsalg ikke er anmeldt, kan forhandleren straffes med bøde.

Hvem må jeg sælge fyrværkeri til ved fjernsalg?

Ligesom på et fysisk salgssted må der udelukkende sælges fyrværkeri til personer over 18 år. Det betyder fx, at der i en webshop skal være en funktion, hvor man sikrer sig, at køberen er fyldt 18 år (ved helårsfyrværkeri 15 år).

Ligeledes skal det på udleveringsstedet kunne sikres, at der ikke overdrages fyrværkeri til personer under 18 år (ved helårsfyrværkeri er aldersgrænsen 15 år).

Må jeg levere fyrværkeri til kunderne?

Det kræver uddannelse i transport af farligt gods, hvis du vil køre ud med fyrværkeri og dermed lave erhvervsmæssig transport. Desuden skal du overholde øvrige ADR-regler om farligt gods. Det er politiet, der kontrollerer, at transportreglerne overholdes.

Hvordan skal et udleveringssted være indrettet?

Stedet, hvor en forhandler vil udlevere fyrværkeri efter fjernsalg, skal opfylde de samme regler som et fysisk salgssted i det fri mht. sikkerhedsafstande og andre krav.

Hvis kunder kommer til afhentningsstedet i bil, så fyrværkeriet fx kan lægges direkte i bagagerummet, må bilen ikke komme tættere på end 20 meter fra containere, der bruges til opbevaring af fyrværkeri.

Der kræves de samme tilladelser til opbevaring af fyrværkeri mv. som for et salgssted. Disse tilladelser fås hos det lokale beredskab.

Hvor store mængder må kunderne hente?

En forbruger må transportere fyrværkeri i en mængde til eget forbrug. Man må max. opbevare fyrværkeri med 5 kg NEM (nettoeksplosivmængde) i et privat hjem. Denne mængde må man opbevare hele året.

Spørgsmål og svar om fyrværkerisalg 2020

Må jeg oprette et fyrværkerisalgssted, fx i et salgstelt, hvis min virksomhed (fx en udvalgsvarebutik) er lukket på grund af coronarestriktionerne?

Hvis din virksomhed ikke er en dagligvarebutik (har dagligvarer som den primære varekategori), er det ikke tilladt. Du kan evt. lave fjernsalg (husk, at fjernsalg skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen).

Har du spørgsmål om oprettelse af virksomhed eller er du i tvivl, om din butik er en dagligvarebutik ifølge næringsloven, kan du læse mere på Virksomhedsguiden.dk eller kontakte Erhvervsstyrelsens kundecenter på tlf. 72 20 00 30.

Må et lokale, der normalt bruges til andre formål, bruges til fyrværkerisalg?

Du skal kontakte det kommunale beredskab, hvis du skal have lokaler godkendt til opbevaring og salg af fyrværkeri. Se en oversigt over beredskaberne:

brs.dk/da/borger/om-redningsberedskabet-i-danmark/redningsberedskabet-i-danmark/det-kommunale-redningsberedskab/find-dit-brandvasen/

Kan jeg lave fjernsalg, hvor jeg fx deler bestillingslister ud til kunderne eller lader dem besøge et udstillingstelt med fyrværkeriattrapper?

Fysisk kontakt skal begrænses til udleveringen af fyrværkeriet ved fjernsalg på grund af risikoen for smitte med coronavirus. Derfor skal bestilling og betaling foregå uden fysisk kontakt mellem sælger og kunder, og dermed er bestillingslister i papirform eller lignende ikke tilladt. Ved fjernsalg skal kunderne kunne orientere sig om vareudvalget uden at møde fysisk op ved bestilling og betaling. Derfor vil fx et udstillingstelt ikke være tilladt.

Hvordan får jeg tilladelse til at bringe fyrværkeri ud til mine kunder?

Fyrværkeri skal transporteres efter reglerne for farligt gods (ADR-konventionen samt bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods). Det betyder blandt andet, at chaufføren skal være uddannet til at transportere farligt gods.

Har du spørgsmål?

Send en mail til sik@sik.dk eller ring på tlf. 3373 2000.

Telefonerne er åbne mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14.

NB! Lørdag-søndag den 19.-20. december er telefonerne åbne kl. 9-12.


18. december 2020.
Opdateret 19. december 2020 med spørgsmål/svar.
Opdateret 21. december 2020