Godkendelse til at importere eller fremstille fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Hvis du skal fremstille eller indføre fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler til Danmark, kræver det en virksomhedsgodkendelse. Det er Sikkerhedsstyrelsen, der skal godkende din virksomhed.

Virksomhedsgodkendelse

Hvis du vil indføre eller fremstille fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i Danmark, kræver det en virksomhedsgodkendelse. Sikkerhedsstyrelsen udsteder godkendelsen.

Krav om kvalitetsstyringssystem

For at få en virksomhedsgodkendelse skal du dokumentere, at din virksomhed har et kvalitetsstyringssystem.

Du kan læse mere om kravene til kvalitetsstyringssystemet i kapitel 3, § 8 i bekendtgørelse 1424 om indførsel, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Læs også om, hvilken dokumentation du skal have parat, inden du søger.

Krav om erfarne medarbejdere i virksomheden

Du skal kunne dokumentere, at der er medarbejdere i virksomheden, som har erfaring inden for området.

Du kan læse mere om kravene til medarbejderne i kapitel 3, § 9 i bekendtgørelse 1424 om indførsel, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Du kan herunder læse, hvilken dokumentation du skal have parat, inden du søger.

Krav om opbevaringstilladelse

Virksomheden skal kunne dokumentere, at den opbevarer fyrværkeriet lovligt. Du kan læse mere om kravene til opbevaring i kapitel 5 i bekendtgørelse 1424 om indførsel, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler eller på nedenstående link.

Du kan ansøge om at opbevare fyrværkeri via virk.dk. Her finder du en digital ansøgningsblanket. Ansøgningsblanketten sendes direkte til den kommune, hvor du har ansøgt om tilladelsen. Det er derfor kommunen, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til din ansøgning.

Du finder ansøgningsblanketten på herunder.

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer

Sikkerhedsstyrelsen har udformet en vejledning til dig, der vil søge om virksomhedsgodkendelse til at indføre og/eller fremstille fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. Heri kan du blandt andet læse om kravene til kvalitetsstyringssystemet og om kravene til den dokumentation, du skal indsende til via www.virk.dk til Sikkerhedsstyrelsen.

Du kan finde vejledningen herunder.

Download vejledning for virksomheder, der indfører og/eller fremstiller fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Særligt for fremstilling af fyrværkeri

Hvis din virksomhed skal fremstille fyrværkeri, kræver det en godkendelse af placering, indretning og brug af virksomheden.

Via www.virk.dk kan du ansøge om, at placering, indretning og brug af din virksomhed bliver godkendt til at fremstille fyrværkeri. Herunder finder du en digital ansøgningsblanket.
Du skal sende ansøgningsblanketten direkte til den kommune, hvor du har søgt om tilladelsen. Det er derfor kommunen, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til din ansøgning.

Du kan læse mere om kravene til fremstilling af fyrværkeri i kapitel 3 og 4 i bekendtgørelse 1424 om indførsel, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Kommunens rolle i forbindelse med opbevaring af fyrværkeri

Ifølge bekendtgørelsen på fyrværkeriområdet er det kommunalbestyrelsen, der skal give tilladelse til opbevaring af fyrværkeri. I praksis vil det ofte betyde, at kommunen har ”overdraget” området til det lokale beredskab, der hermed giver tilladelsen. Du kan kontakte din kommune for at høre, hvem der varetager opgaven i netop dit område.