Stikkontakter til husholdningsbrug

EU har endnu ikke ensrettet regler for stikkontakter til husholdningsbrug til brug på det europæiske marked.
Derfor er de tekniske regler for stikkontakter nationalt reguleret i alle lande i EU.

I Danmark er stikkontakterne reguleret via 'Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel' (BEK nr. 1285 af 04/11/2016)

Af bekendtgørelsen fremgår det, at stikkontakter skal opfylde den gældende udgave af standarden: DS 60884-2-D1, Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. - Bestemmelser for danske systemer.
Den seneste udgave er udgivet i 2017. Det vil sige, at den standard, stikkontakter skal opfylde, er DS 60884-2-D1:2017.

At stikkontakter er nationalt reguleret medfører, at første led i Danmark altid skal opfylde pligterne for importører. Det vil blandt andet sige, at importøren inden markedsføringen skal sikre sig, at stikkontakterne er i overensstemmelse med standarden.

Importøren skal kunne stille dokumentationen til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen i 10 år efter, at det elektriske materiel er blevet bragt i omsætning i Danmark.

Forhandlere, der køber stikkontakter fra første led i Danmark, vil være distributører.

Fabrikanter, der er placeret i Danmark, skal følge pligterne for fabrikanter.