Indkøb af sikre og lovlige elprodukter

Der er nogle sikkerhedskrav, som du skal være opmærksom på, før du som forhandler, importør eller fabrikant indkøber eller producerer et elprodukt.

Elprodukter er omfattet af produktloven og materielbekendtgørelsen, der implementerer lavspændingsdirektivet.

Uanset om du producerer, importerer eller forhandler et produkt, har du et ansvar for kun at markedsføre sikre produkter. Der er nogle sikkerhedskrav, som du skal være opmærksom på.

Denne guide er tænkt som en hjælp til at sikre, at du kun køber sikre produkter ind, men du må ikke opfatte den som en garanti for, at produktet lever op til de væsentlige sikkerhedskrav i lavspændingsdirektivet.

Hvis du er i tvivl, kan du søge råd og vejledning hos en rådgiver eller et prøvningslaboratorium.
 

Mærkning

Du kan blandt andet sikre dig, om du kan svare ja til følgende spørgsmål:

Er den væsentligste mærkning i orden?

Angives fabrikat, typebetegnelse, mærkespænding (V), mærkeeffekt (W) og mærkestrøm (A)?

Er produktet CE-mærket?

Mærkning skal være holdbar og letlæselig. Mærkeskiltet må heller ikke let kunne fjernes.

Er der på produktet oplyst fabrikantens navn og kontaktadresse?

Er importørens navn og kontaktadresse anført på produktet eller emballagen? (Hvis produktet er produceret i et land uden for EU)

 

Brugs- eller monteringsvejledning

Hvis der er oplysninger, instruktioner og anvisninger, der vedrører sikkerheden, skal de være på dansk.

Klassificering af apparater

Er produktet mærket med et symbol, der svarer til den oplyste klassifikation mht. berøringsbeskyttelse? Klasse I (uden symbol), klasse II eller klasse III.

Elektriske apparater skal klassificeres efter, hvordan apparatet er konstrueret til at beskytte forbrugeren mod at få stød.

  • Klasse I er produkter med beskyttelsesleder eller mulighed for tilslutning af beskyttelsesleder
  • Klasse II er produkter, der er dobbeltisolerede 
  • Klasse III er produkter, der tilsluttes sikkerhedsspænding

Tjek tilledningen

Er ledningen aflastet, så den ikke overbelastes eller kan trækkes ud?

Det elektriske produkts tilledning skal være aflastet, så den ikke udsættes for træk og vridning i produktet. 

Man må ikke kunne skubbe tilledningen så langt ind i apparatet, at den udsættes for skadelig mekanisk eller termisk påvirkning. 

Det er ikke tilladt at aflaste tilledningen ved at slå knude på ledningen eller fastholde ledningsenderne med fx snor eller strips.

Isolationen må ikke kunne tage skade

Er der skarpe kanter i ledningsgennemføringen?

Huller, hvor ledninger føres igennem, skal være udført, så ledningernes isolation ikke tager skade.

Overensstemmelse og CE-mærkning

Kan du uden problemer få en overensstemmelseserklæring fra fabrikanten?

EU-overensstemmelseserklæringen er fabrikantens eller importørens dokumentation til myndighederne for, at produktet lovligt kan markedsføres i Europa. Et væsentligt element er, at produktets elektriske sikkerhed er i orden.

Når der er lavet en EU-overensstemmelseserklæring for produktet, kan det påføres CE-mærke.

Teknisk dokumentation

Er den tekniske dokumentation tilgængelig?

Kan du få konstruktionsbeskrivelser, produkttegninger og tekniske prøvningsrapporter?

Overensstemmelseserklæring og opbevaring af dokumentation

Der er ingen krav til, om og hvor længe du som distributør (det vil sige forhandler, der har købt varen inden for EU) skal opbevare overensstemmelseserklæringen eller den tekniske dokumentation for produktet. Men hvis Sikkerhedsstyrelsen beder dig om det, skal du give alle nødvendige informationer, der viser, at produktet er i overensstemmelse med lovgivningen.

Som importør har du pligt til at opbevare EU-overenstemmelseserklæringen i 10 år efter, at elproduktet er blevet bragt i omsætning, så du kan give den til markedsovervågningsmyndighederne, hvis du bliver bedt om det.