Nye regler for tobaksvarer, elektroniske cigaretter, genopfyldningsbeholdere mm.

Folketinget har i december 2020 ændret lovgivningen for tobaksvarer, tobakssurrogater, elektroniske cigaretter, genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin, alderskontrol og en række andre love. Stramningerne skal udmønte den nationale handleplan fra 2019 mod børn og unges rygning. Ændringerne træder i kraft fra 1. april 2021, men på nogle områder vil der være overgangsordninger derefter.
Her beskrives hovedpunkterne i ændringerne. Siden vil løbende blive opdateret.

Regler for anmeldelse, registrering og indberetning

 • Enhver, som fremstiller, oplagrer eller markedsfører elektroniske cigaretter eller genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin skal registrere sig selv samt steder hos Sikkerhedsstyrelsen forud for markedsføring. Dette træder i kraft 1. april 2021.
 • Genopfyldningsbeholdere uden nikotin skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen forud for markedsføring. Dette træder i kraft 1. april 2021. Dog gælder kravet først fra 1. oktober 2021 for beholdere, der er markedsført før 1. april 2021. 
 • Tobakssurrogater skal indberettes til  Sikkerhedsstyrelsen forud for markedsføring. Dette træder i kraft 1. juli 2021. Indberetning skal ske via en blanket. Den bliver tilgængelig i foråret 2021.

Det er et krav, at Sikkerhedsstyrelsen modtager fyldestgørende oplysninger på de områder, hvor der skal registreres, anmeldes eller indberettes information om forhandlere og/eller produkter.

Blanketter til registrering af virksomhed

Alle, der fremstiller, oplagrer eller sælger e-cigaretter eller genopfyldningsbeholdere med eller uden nikotin skal fra 1. april 2021 registrere sig selv og virksomheden hos Sikkerhedsstyrelsen forud for markedsføring. 

Dette skal ske på en blanket, der er link til nedenfor.

Ændringer til registreringen skal ske på en særlig blanket - se link nedenfor. 

Anmeld genopfyldningsbeholdere uden nikotin i EU-CEG

Regler for tobaksvarer og urtebaserede rygeprodukter

Nye regler for tobaksvarer og urtebaserede rygeprodukter retter sig både mod produkterne og mod fabrikanter, importører og forhandlere.

Reglerne er:

 • Forbud mod kendetegnende aroma af andet end tobak og mentol i tobaksvarer (der ikke er cigaretter og rulletobak) samt urtebaserede rygeprodukter. Pibetobak og cigarer er undtaget.
  Der er endnu ikke fastsat en ikrafttrædelsesdato.
 • Forbud mod udstyr, der kan ændre tobaksvarers eller urtebaserede rygeprodukters duft, smag eller røgudvikling. Dette træder i kraft 1. april 2021. Der er en overgangsperiode frem til 1. april 2022 for produkter, der er fremstillet før 1. april 2021.
 • Krav om standardiseret udformning af enkeltpakker og eventuel ydre emballage for tobaksvarer, bortset fra cigarer og pibetobak. Dette træder i kraft 1. juli 2021, dog først fra 1. april 2022 for produkter, der er fremstillet før 1. juli 2021. 
 • Krav om standardiseret udformning af enkeltpakker og eventuel ydre emballage for urtebaserede rygeprodukter. Dette træder i kraft 1. juli 2021, dog først fra 1. april 2022 for produkter, der er fremstillet før 1. juli 2021. 
 • Forbud mod at sælge urtebaserede rygeprodukter til unge under 18 år. Dette træder i kraft 1. april 2021.
 • Synlige skilte med information om, at salg kun kan finde sted ved forevisning af billedlegitimation (hvis sælger er i tvivl om alder) gælder kun for alkoholholdige drikkevarer. Tobaksvarer må ikke nævnes på disse skilte. Kravet gælder fra 1. april 2021.
 

Regler for elektroniske cigaretter

Nye regler for elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin retter sig både mod produkterne, fabrikanter, importører og forhandlere m. fl.

Reglerne er:

 • Forbud mod kendetegnende aroma af andet end tobak og mentol i elektroniske cigaretter, genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin samt smagsstoffer til brug i elektroniske cigaretter. Dette træder i kraft 1. april 2021. Produkter fremstillet før 1. april 2021 må sælges til 31. marts 2022.
 • Forbud mod udstyr, der benyttes i forbindelse med elektroniske cigaretter, der gør det muligt at ændre de pågældende elektroniske cigaretters duft eller smag. Dette træder i kraft 1. april 2021. Produkter fremstillet før 1. april 2021 må sælges til 31. marts 2022.
 • Krav om standardiseret udformning af enkeltpakker og eventuel ydre emballage for elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin. Dette træder i kraft 1. oktober 2021. For produkter, der er fremstillet før 1. oktober 2021, gælder kravet først fra 1. oktober 2022.
 • Krav om produkt-ID på enkeltpakker og eventuel ydre emballage for elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin. Dette træder i kraft 1. oktober 2021. For produkter fremstillet før 1. oktober 2021 gælder kravet fra 1. oktober 2022.

Regler for tobakssurrogater

Et tobakssurrogat er et produkt med indhold af nikotin, der ikke er en tobaksvare, en elektronisk cigaret, et lægemiddel eller udstyr beregnet til at blive benyttet sammen med produktet.
Kravene til tobakssurrogater er:

 • Krav om sundhedsadvarsler på produkterne. Dette træder i kraft 1. juli 2021, dog først fra 1. april 2022 for produkter, der er fremstillet før 1. juli 2021.
 • Forbud mod salg af tobakssurrogater til unge under 18 år. Dette træder i kraft 1. april 2021.
 • Regler om mærkning af og emballage på tobakssurrogater. Dette træder i kraft 1. juli 2021. For produkter fremstillet før 1. juli 2021 gælder reglerne fra 1. april 2022.

Kontrol med at reglerne overholdes

Sikkerhedsstyrelsen vil på vegne af Sundheds- og Ældreministeriet kontrollere, at reglerne overholdes for tobaksvarer, elektroniske cigaretter, genopfyldningsbeholdere og tobakssurrogater.
Ligeledes fører Sikkerhedsstyrelsen fra 1. februar 2021 kontrol med, at der ikke sælges elektroniske cigaretter eller genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin til børn og unge under 18 år.


11. februar 2021
Opdateret 27. april 2021