E-cigaretprodukter - krav til dig som fabrikant eller importør

Som fabrikant eller importør af e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin er det dit ansvar, at produkterne er korrekt anmeldt hos Sikkerhedsstyrelsen. Det er et krav, at produkterne er anmeldt, før du markedsfører dem.

Anmeld produkter hos Sikkerhedsstyrelsen

Du skal anmelde alle genopfyldningsbeholdere med nikotin og alle typer af e-cigaretter, som kan indeholde væske med nikotin. Det gælder både e-cigaretter til engangsbrug og e-cigaretter, som kan påfyldes nikotinholdig væske.

Betal gebyr for anmeldelsen

Du skal betale et gebyr for anmeldelse af hvert produkt og et årligt gebyr for opretholdelse af anmeldelsen. Gebyret koster 36.900 kroner for anmeldelse af e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin. Opretholdelsen af anmeldelsen koster 14.700 kroner årligt. Læs mere om gebyrer her.

Overhold regler om kvalitet, sammensætning og sikkerhed

Du skal sikre, at alle produkter lever op til krav om kvalitet, sammensætning og sikkerhed. Læs mere om krav til kvalitet og sammensætning herunder.

Husk mærkning og advarsler

Du skal mærke alle produkter med en korrekt sundhedsadvarsel, indholdsliste, brugsanvisning med videre. Læs mere om mærkningskrav til elektroniske cigaretter og om sundhedsadvarsler og mærkning.

Udfyld den årlige indberetning

Du skal hvert år indberette oplysninger for det foregående år om salgsvolumen, forbrugergruppers præferencer, salgskanaler og eventuelle markedsundersøgelser til Sikkerhedsstyrelsen. Det er dit ansvar, at indberetningen er korrekt, og at eventuelle ændringer bliver lavet.

Undersøg sundhedsskadelige virkninger

Du skal oprette et system til at indsamle oplysninger om formodede sundhedsskadelige virkninger ved produkterne. Systemet skal dokumenteres i form af en manual eller en samling af dokumenter – enten digitalt eller på papir.

Ingen reklame for e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere

Du må ikke reklamere for e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med eller uden nikotin overfor offentligheden.