Genbeskikkelse som bygningssagkyndig

Beskikkelsen som bygningssagkyndig gælder i 3 år, hvorefter du skal genbeskikkes. Har du lavet mindre end 60 tilstandsrapporter i de 3 år, du har været beskikket bygningssagkyndig, skal du opfylde kravet til erhvervserfaring.

For at blive genbeskikket skal følgende være opfyldt

Momsregistreret
Du eller den virksomhed, som du er ansat i, skal være momsregistreret.

Ansvarsforsikring
For at være beskikket bygningssagkyndig skal du altid være dækket af en professionel ansvarsforsikring, når du indberetter tilstandsrapporter.

Gæld til det offentlige
Har du gæld til det offentlige, skal du for den del af gælden, der overstiger 100.000 kr., dokumentere en afdragsordning. Dokumentationen kan for eksempel være kvitteringer fra din netbank.

Erhvervserfaring
Har du lavet mere end 60 tilstandsrapporter i de 3 år, du har været beskikket bygningssagkyndig, er kravet om erhvervserfaring opfyldt.
Har du lavet mindre end 60 tilstandsrapporter i de 3 år, du har været beskikket bygningssagkyndig, skal du dokumentere mindst 5 års erhvervserfaring inden for de sidste 10 år.

Dokumenteret erhvervserfaring
Du behøver ikke at have 5 års samlet erfaring fra et ansættelsesforhold, men du skal inden for de sidste 10 år have 5 års erhvervserfaring sammenlagt.
Det er meget vigtigt, at du har en bred og meget dybdegående erfaring med ejendomsbyggeri eller ejendomsrenovering, det vil sige renovering fra kælder til kvist i den udførende branche.

Dokumentation for ansættelsesforhold
Lønmodtager: Du dokumenterer dine ansættelsesforhold ved at sende udtræk over ATP- indbetalinger, hvor vi måned for måned kan se, hvor du har været ansat.
Selvstændig: Du dokumenterer din tilknytning til virksomheden ved at sende en udskrift fra CVR-registreret, hvor vi kan se, at det er dig, der ejer virksomheden.

Ansøgning om genbeskikkelse

Din beskikkelse som bygningssagkyndig gælder i 3 år. Når din beskikkelse udløber, kan du søge om at få din beskikkelse som bygningssagkyndig fornyet.

Sådan bliver du genbeskikket som bygningssagkyndig

  • Du har 5 års relevant erhvervserfaring
  • Du skylder ikke mere end 100.000 kr. til det offentlige
  • Du eller den virksomhed, som du er ansat i, er momsregistreret
  • Du har en ansvarsforsikring